Uudised

Seoses 13. juunil jõustunud võlaõigusseaduse muudatustega tuletab tarbijakaitseamet meelde, et kui ettevõtja võimaldab tarbijal lepinguga seotud teadete või tahteavalduste edastamiseks või seoses muude lepingu täitmisega seotud asjaoludega endaga telefoni teel ühendust võtta, ei või ta nõuda tarbijalt kõne eest täiendavat tasu. Nii annab teada Tarbijakaitseamet oma pressiteates 07.07.2014.

Tarbijakaitseameti Pressiteade 05.06.2014

Seoses tarbijakaitseameti, maanteeameti, maksu- ja tolliameti ning politsei- ja piirivalveameti tegevusega kasutatud autode turu korrastamisel toimus neljapäeval, 5. juunil ühiskontroll Tartus Raadi kasutatud autode müügipiirkonnas ja Nemm Autokeskuses. Kokku kontrolliti üheksat automüügiplatsi, kõigi kontrollitud ettevõtete suhtes alustati menetlust.

„Sarnaselt möödunud nädalal toimunud Tallinna Kadaka müügipiirkonna kontrolliga vaatasid ametnikud ka Tartus, kas müügikoht on korrektselt tähistatud, kas auto kohta on esitatud nõuetekohane info, kas auto VIN-kood vastab tegelikkusele jms,“ ütles tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski.

Tartu politseijaoskonna juhi Kaja Suure sõnul oli politsei- ja piirivalveameti põhiülesanne nelja koostööpartneri korraldatud ühisoperatsioonil kontrollida Tartu automüügiplatsidel asuvate sõidukite VIN-koode ja dokumentatsiooni, et tuvastada manipuleerimistunnustega autod ning välistada nende jõudmine heausksete ostjate koju.

„Lisaks annab taoline operatsioon politseile lisavõimaluse kontrollida sõidukite identiteete ning selle kaudu suurendada varastatud ja teistes riikides tagaotsitavate sõidukite avastamisprotsenti,“ märkis Suur.

„Nii Kadaka kui Raadi müügipiirkonna kontrollimisel märgiti üles kõikide müügil olnud sõidukite VIN-koodid. Sõidukid, mille puhul tuvastati mõni rikkumine või kahtlus päritolu osas, jäävad edaspidi kõrgendatud tähelepanu alla ehk nad saavad nii-öelda märke,“ selgitas maanteeameti lõuna regiooni liiklusvaldkonna juht Raimo Ronimois. „Kadaka müügipiirkonnas said märke esialgu ligikaudu 400 kokku 15 müügiplatsil kontrollitud autot.“

Ronimoisi sõnul pöörab maanteeamet selliste sõidukite registreerimisel suuremat tähelepanu nende päritolule, tehnilisele seisukorrale ja dokumentide õigsusele. „Muu hulgas küsitakse tagasisidet maksu- ja tolliametilt,“ lisas ta.

„Märgistatud sõidukite süvendatud kontrolli tõttu võib märkega auto registritoimingute tegemine võtta aega kuni 30 päeva. Sisuliselt tähendab see seda, et fikseeritud autosid kontrollitakse samamoodi nagu viimasel poolel aastal 2009. aasta ja uuemaid autosid,“ ütles maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna juhtivrevident Siim Tamm.

Tartus kontrollisid ametid järgmisi ettevõtjaid: Nemm Autokeskus OÜ, Autotooja OÜ, Hansaauto OÜ, Landolett OÜ, Olgeral OÜ, Crossar OÜ, Rodrigo OÜ, Siksol OÜ, Hansaauto OÜ, Kursor OÜ, Kvaliteet OÜ, Rommy Autoaed OÜ, GSG Motors OÜ, Daamele OÜ, Delaforte OÜ ja FIE Gaido Pallon.

Möödunud teisipäeval, 27. mail kontrollisid ametid Tallinnas Kadaka müügipiirkonnas RK Auto OÜ, Reviv Auto OÜ, X-Drive Auto OÜ, Danlor OÜ, Dalinger Auto OÜ ja Markest Baltic OÜ automüügiplatse ning aadressidel Kadaka tee 167/169, Kadaka tee T6 ning Kadaka tee 187b asuvaid platse, mille omanike taust on väljaselgitamisel. Lisaks on väljaselgitamisel veel nelja kontrollitud ettevõtte taust. Kontrolliti ka Merisaare Autod OÜ müügiplatsi, kuid seal müüdavad autod märkeid peale ei saanud, kuna kontrolli ajal tuvastasid ametid seal vaid pisipuudusi.

Tallinna ühiskontroll toimus ainult valitud autoplatsidel, kus võis kahtlustada puudusi kasutatud autode müümisel. Ametid ei külastanud Kadaka piirkonnas neid ettevõtteid, kelle senine tegevus ei ole andnud alust koheseks kontrolliks. Piirkonna müügiplatside edasine tegevus on kõrgendatud tähelepanu all ning probleemide ilmnemisel toimuvad sarnased ühiskontrollid ka teistel platsidel.

Lisamaterjalid:

Ohtlike kemikaalide alane seminar Tartu Reumaühingu liikmetele

20.mail esinesid TINK ühingu liikmed Tiiu Müürsepp ja Valli Murel ohtlike kemikaalide alaste ettekannetega Tartu Reumaühingu seminaril, kus osavõtjaid oli üle 80.
Ettekanded tekitasid kuulajates elava huvi, küsimusi ja kommentaare oli palju.

Tiiu ettekanne -  Ohtlikud kemikaalid tarbijatoodetes- kodukeemia tooted
Valli ettekanne - Juukse- ja nahahooldus- ohud ja võimalused

Eesti Roheline Liikumine (ERL) korraldas Rohelise Foorumi 3.mail Tartu Loomemajanduskeskuses. Kõik looduskaitsehuvilised said osa  4st teemast: energia ja kliima, fosforiit, põllumajandus ja keskkond ning säästev tarbimine.

TINK-ist osales oma ettekandega sellel üritusel Tiiu Müürsepp. Ettekannet saab näha järgmisest lingist

Euroopa Tarbijate Aastakoosolek 2014. Euroopa Tarbijate Aastakoosolek 2014 toimus 1.-2.aprillil Brüsselis. Selle aastakoosoleku teemaks oli e-kaubanduse ohutus ja  keskendumine  tungivale vajadusele integreeritud digitaalse ja telekommunikatsiooni ühtse turu järele, millest saaksid kasu nii tarbijad kui ka ettevõtjad. 

Tervituskõnedega esinesid Tervise- ja tarbijaküsimuste pedirektoraadi peanõunik, Euroopa Komisjoni president, EL Tarbijapoliitika volinik ja DG Sanco peadirektor.

Aastakoosolekul osales ligi 400 inimest, kes esindasid  Euroopa Parlamenti, komisjoni, liikmesriikide valitsusi, tarbijate ja ettevõtjate ühendusi, õiguskaitse- ja reguleerivaid asutusi, Euroopa tarbijakeskusi ja Euroopa Andmekaitseinspektoraati.

 

Toimusid ka järgmised seminarid:

  • Ühenduvus” – eesmärk uurida tarbijate vajadusi lairibaühenduse järele järgmise viie aasta jooksul ja digitaalse lõhe vältimise võimalusi.
  • ELi õigused internetti kasutavate tarbijate jaoks” – teesmärk teha kindlaks potentsiaalsed lüngad praegustes õigusaktides ning võimalused õiguste jõustamise tõhustamiseks.
  • Internetimaksed” – eesmärk hinnata ohtusid ja eeliseid, millega tarbijad peavad ja saavad selliseid makseid tehes arvestada, näiteks seoses isikuandmete kaitsega maksetehingute käigus.
  • Digitaalne kirjaoskus” – kuidas aidata tarbijatel ennast internetikeskkonnaga kurssi viia, eristada tasulist või spondeeritud infosisu muust sisust, suurendada tarbijate teadlikkust internetis liikumise jälgimise ja käitumispõhise internetireklaami kohta.
  • Usaldus internetis” – eesmärk hinnata, mil määral saab selliste vahenditega nagu usaldusmärgid ja tarbijahinnangud suurendada tarbijate usaldust e-kaubanduse vastu ning kuidas tagada selliste vahendite usaldusväärsust.
  • Uut liiki ja õiglasemad tehingud” – tarbijate valiku laiendamine digitaalsete tehingutega (nt võrdlusvahendite kaudu).

http://www.european-consumer-summit.eu/2014/presentations.html

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!