' Õigus õiguse vastu

Saime mureliku tarbija kirja.

Olen tarbija, kes külastas oma kodupoodi. Selleks on tavapärane market, kus umbes 50 töötajat. Olen kuulnud, et selles ettevõttes ei peeta lugu vaktsineerimisest töötajate hulgas. Olin selles suhtes skeptiline.

06.04.21, käisin poes oma oste tegemas. Kahjuks kuulsin kassas mulle järgnenud ostja ja kassapidaja vahelist vestlust:

 – kas oled vaktsineeritud, küsis ostja,

- ei, vastas kassapidaja – ma ei vaktsineeri ega teegi seda, sest meie töötajate hulgas on enamus, kes ei ole huvitatud vaktsineerimisest

Mina kui tarbija, ma vajan teadmist ja kindlust, et poeskäik on ohutu. Kuidas on eesliinitöötajal võimalik sellise suhtumisega oma tööd teha? Me keegi ei tea, kes on viirusekandja või ka sümptomiteta haige, nii jagatakse haigust teistele.

Olen teadlik väitest, et igal inimesel on õigus ise otsustada ja end mitte vaktsineerida. Kas tal on aga õigus teisi inimesi võimaliku nakkuse puhul ka nakatada??? Miks on vaktsiinivastaste õigus ülem kui teiste inimeste õigus olla kaitstud???

Arvan, et kõik eesliinitöötajad, kes puutuvad kokku inimestega oma tööalaselt, peavad olema vaktsineeritud ja ei tohi nakkust levitada. Alati on tarbijal võimalik valida teine pood. Antud pood kaotab vähemalt ühe oma püsikliendi.

Leian, et meie riigi valitsus peab sellesse sekkuma ja oma seisukoha ütlema.

 

Kui kaupleja küsib ettemaksu kaupade ja teenuste korral, mille kättetoimetamine ja osutamine toimub maksmisest hiljem

 

Aprillini 2011 kehtinud korra alusel ei võinud kaupleja kaupadelt ja teenustelt, mille kättetoimetamine ja osutamine toimus maksmisest hiljem, küsida 100% (lubatud maksimum oli 50%) ettemaksu. Jaanuaris 2011 läbis riigikogus kolmanda lugemise võlaõigusseaduse muudatusettepanek, mis jõustus aprillis 2011 ning millega senine piirang kaotati.

 

Tarbijakaitseamet pöörab kõigi kauplejate tähelepanu asjaolule, et endiselt jääb jõusse võlaõigusseaduses regulatsioon, millisega nähakse ette, et Lepingus, mille teiseks pooleks on tarbija, on ebamõistlikult kahjustav eelkõige tüüptingimus, millega nähakse ette teise lepingupoole kohustus tasuda ebamõistlikult suur ettemaks enne seda, kui tingimuse kasutaja oma kohustuse täidab.

 

Eelnimetatud muudatus tingib Tarbijakaitseameti tähelepanu suunamise senisest enam kauplejate ettemaksuga seotud tüüpsetele nõuetele ja tingimustele ning seda just eriti tarbijailt nõutava ettemaksu suuruse mõistlikkusest lähtuvalt.

 

Ettemaksu nõudmiseks peab kauplejal olema põhjendatud vajadus ja  viimaseks ei saa olla vaid tarbija kohustus ettevõtja riski maandamiseks. Juhul kui tarbijalt nõutav ettemaks on ilmselgelt ebamõistlikult suur, siis nõuab Tarbijakaitseamet, tuginedes võlaõigusseaduse ja tarbijakaitseseaduse asjakohastele sätetele, kauplejalt tarbijat ebamõistlikult kahjustava tüüptingimuse kasutamise lõpetamist ja edasisest rikkumisest hoidumist. Vajadusel saab Tarbijakaitseamet seda teha ka kohtu poole pöördudes.

 

Andres Sooniste lausus: „On ilmselge, et pikaajaliselt tarbijate usalduseta ei saa konkurentsi tingimustes turul eksisteerida ükski ettevõte. Seetõttu on üldjuhul turu mõistliku tasakaalu võti ehk rahakott peaasjalikult tarbija käes ning ebausaldusväärse ettevõtja puhul ei peaks selle suu ka mitte kunagi avanema.“

 

Kui tarbijale pakutakse kaupade ja teenuste pikaajalise tarne- või teostamistähtaegade juures vaid 100% ettemaksu võimalust ja/või, kui ettevõtja usaldusväärsus teie silmis on kaheldav jne, on mõistlik :

 

1.      Otsida alternatiive, kus tarbija risk ei oleks tasakaalust väljas (N: tarbija risk 100% ja ettevõtja oma 0%);

2.      Otsida võimalusi maksete teostamiseks deposiitarvete (kolmanda isiku) kaudu N:, kus raha kantakse ettevõtjale deposiitarvelt üle vaid juhul, kui kaup on tarbijale kätte toimetatud ja viimane seda kinnitab;

3.      Maksta krediitkaardiga, kus ebaausa kaupleja otsa komistanuil on suurem võimalus ettemakstud summa panga abiga tagasi saada;

4.      Enne lõpliku ostuotsuse tegemist otsida informatsiooni ettevõtja senise kasutatava tarbijasuhetes kasutatava äripraktika kohta;

5.      Eelistada kauplejaid, kes kasutavad lunaraha teenust, kus tasuda tuleb kullerile või postkontoris kauba kättesaamisel;

6.      Tingida, tingida ja veel kord tingida!

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!