' MASKIDE KASUTAMISEST

Praegu on peamiseks kõneaineks maskikandmise kohustus. Vähe räägitakse aga maski kandmise erisustest. Seda küll mainitakse, aga väga napisõnaliselt. Terviseameti kodulehelt on siiski lugeda pikem selgitus.

Toome siin ära vastava lõigu tekstist:

Maski ei pea kandma või nina ja suud katma:

  • alla 12-aastased lapsed;
  • juhtudel, kui see ei ole tervislike põhjuste (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik;
  • juhtudel, kui see ei ole töö või tegevuse (nt restoranis süües) iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • erivajadustega inimesed, nt arenguhäirega inimesed, kes ei ole võimelised nõuete kohaselt maski kandma või ole võimelised endale ise maski ette panema ja eest ära võtma;
  • vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine raskendab huultelt lugemist.

Korralduse järgi ei pea meditsiinilist näidustust või muud erivajadust (muuhulgas seda, et maski ei ole võimalik kanda) tõendama eraldiseisva tõendiga. Piisavaks loetakse inimeste ütlusi selle kohta, et neil esinevad vastunäidustused maskikandmisele.

Võib esineda olukordi, kus võib olla oluline, et maski kandev isik selle eest ära võtaks, nt pangas või tervishoiuteenuse saamisel, või apteegis või poes, kui on vajalik tuvastada isiku nägu või vanus, samuti vanusepiiranguga toodete, nt alkoholi, ostmisel.

Maskikandmise kohustus ei laiene avalikes siseruumides olukordadele, kus on tagatud igal ajal rohkem kui kahemeetrine vahemaa teiste isikutega või eraldatus (näiteks klaasiga eraldatud ühissõidukijuhid, ühissõidukis puuduvad teised inimesed jne).

Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.

Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.

 

Täispikka artiklit loe: https://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest

Allikas: Terviseamet

1. Mida tähendab tarbijale müügigarantii?
Müügigarantiiga võtab müüja endale kohustuse tagada müügilepingu objekti (toote) teatud omadused kokkulepitud garantiiperioodi jooksul.

 

2.  Kui pikk on müügigarantii periood tarbijale?
Võlaõigusseaduse (VÕS) § 230-s on säte, et müügigarantiiga antakse tarbijale seaduses sätestatust soodsam  seisund.

Kuidas seaduses on sätestatud? VÕS § 218 lõike 2 esimeses lauses on kirjutatud “Tarbijalemüügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest ostjale”. Seega ei saa minimaalne garantiiaeg tarbijale müügi puhul olla alla 2 aasta, see peab olema enam kui 2 aastat.. Kahjuks teatavad mõned kauplejad ikka veel, et garantiiaeg on 1 aasta.

Kui müügigarantiid ei antagi, siis kehtib ainult 2-e aastane müüja vastutuse periood, sest müügigarantiiga ei saa välistada ega piirata ostja seadusest või lepingust tulenevate õiguskaitsevahendite rakendamise võimalust.

 

3. Kas  müügigarantii periood võib veelgi pikeneda?
Jah. VÕS § 231 lg 4 punkti 3 kohaselt lükkub müügigarantii lõpptähtpäev garantiiajal parandamise aja kestuse võrra edasi, sest tarbija ei saanud sel perioodil toodet kasutada.

 

4. Kui garantii ajal asendatakse toode, kas siis sellel tootel algab uuesti müüja garantii?
Jah. Kui  garantiiajal asendatakse toode, siis VÕS § 231 lg 4 punkti 2 kohaselt algab asendatud tootele algse müügigarantii kestusega uuesti müüja garantii

 

5. Miks VÕS § 218-s kirjutatakse tarbijalemüügi puhul müüja vastutusest?
Sellepärast, et oleks arusaadav, kes üldse tarbija ees vastutab. Tarbija ees ei vastuta keegi vahendaja, maaletooja ega tootja, vaid ainult müüja.
Mida tähendab müüja vastutus?

Müüja vastutus tähendab lisaks müügilepingu kohustusele müümisel kaup üle anda veel  kõrvalkohustust kanda vastutust, kui  müüdud kaubal kokkulepitud aja jooksul ilmneb tootmisviga.

Seaduslik vastutus müüdud asja puuduste eest ning müügigarantiiga võetud lisakohustused on kaks täiesti erinevat asja ning neid tuleb käsitleda eraldi.


 
6. Kas müüjal on õigus nõuda tarbijalt asja käitlemise ehk diagnostika tasu?
Seaduseandja on tarbijale, kui nõrgemale poolele, appi tulnud ja sätestanud VÕS § 218 lõikes 2, et 6 kuu jooksul asja üleandmise päevast alates ilmnenud puudus oli olemas asja üleandmisel. Seega tarbija ei pea tõendama, kas puuduse põhjustanud asjaolu oli üleandmise ajal olemas, vaid eeldatakse, et oli.  6 kuu jooksul ilmnenud puuduse korral on müüjal kohustus tõendada. Tõendamiskohustus tähendab ka seda, et tõendamiskulud peab kandma müüja.

Seepärast ei ole 6 kuu jooksul ilmnenud puuduste korral õigus võtta tarbijalt asja kontrollimise või diagnostika eest tasu isegi siis, kui kontrolli käigus puudus ei ilmnenud või selgus, et tegemist pole tootmisdefektiga.

Ülejäänud aja jooksul võib müüja  tarbijalt nõuda puuduse põhjuste väljaselgitamise ja ka diagnostika kulude hüvitamist nõuda ainult siis, kui sellest on tarbijat eelnevalt informeeritud.. Juhul kui tarbijale pole antud teavet käitluse tasu võtmise õiguse ja käitluse tasu suuruse kohta, siis tarbijalt seda nõuda ei saa.

Garantiiandja saab nõuda käitluse tasu hüvitamist pärast 6 kuu möödumist ainult sel juhul, kui see õigus ja käitluse tasu suurus on kirja pandud garantiitingimustesse.

 

7. Milliseid õiguskaitsevahendeid saab tarbija kasutada?
Tuginedes VÕS § 231 lõike 4 punktis 1 sätestatule, müügigarantii annab ostjale garantiitähtajal õiguse nõuda asja tasuta parandamist või asendamist.

Kuna enne on kirjutatud parandamine, siis mõnikord arvataksegi, et esmalt saab tarbija nõuda ainult parandamist ja alles teises järjekorras asendamist. See on ekslik arusaamine, sest tarbijal on õigus valida üks kahest.  On ju sõnade “parandamine” ja “asendamine” vahel sõna “või”.  Seega ei saa õiguskaitsevahendite kasutamisel tarbijale teha piiranguid.

Õiguskaitsevahendi valik sõltub ka kohustuse rikkumise astmest. Kui ei ole tegu tavalise rikkumisega, vaid olulise rikkumisega, siis avaneb tarbijal võimalus kasutada õiguskaitse vahendina ka taganemist lepingust. Taganemisel lepingust saadakse raha tagasi ja tagastatakse ka müüja poolt üleantu.

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!