MTÜ Tarbijate koostöökoda
Pressiteade
1.juunil 2016

Meie lapsed ja lapselapsed puutuvad erinevate allikate kaudu kokku ohtlike kemikaalidega mänguasjade, nahahooldusvahendite, rõivaste, toidu, mööbli jt esemete vahendusel.  Nad on palju tundlikumad kui täiskasvanud, nende immuunsus- ja närvisüsteem on arenemas ning organismi süsteemid mürkidest vabanemiseks ei toimi veel täielikult. Eriti vastuvõtlikud on lapsed hormoonsüsteemi kahjustavatele kemikaalidele, kuna need häirivad keha üldist arengut.

Kuigi Euroopa Liidu mänguasjadirektiiv , mis jõustus 2013.a.juulis, reguleerib ja piirab mänguasjades teatud ohtlike kemikaalide kasutamist, on ohtlikud kemikaalid endiselt lubatud mänguasjade teatud osades ning lubatud kontsentratsioonidest väiksemates kogustes.
Euroopa Liidu määrus kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta (REACH) ei sisalda spetsiaalseid sätteid mänguasjade kohta, kuid ftalaatide kasutamine mänguasjades on keelatud ning mõnede kemikaalide kasutamist on piiratud nendes mänguasjades, mida laps võib suhu panna. Ainult väga ohtlike kemikaalide sisaldumist toodetes on kohustuslik sildile märkida, kuid see on  kohustuslik märkida  ainult teatud ohtlike ainete korral.

Tiiu Müürsepp, Tarbijate Koostöökoda: "Selleks, et saaksime rohkem kaitsta meie laste ja lastealaste tervist on Tarbijate Koostöökoda koostöös Viljandimaa Tarbijakaitse ühinguga algatanud ohtlike kemikaalide kampaania ning on pöördunud kaupluste juhtkondade poole taotlustega teabe saamiseks toodetes väga ohtlike jt kahjulike kemikaalide kohta.
Alustasime ohtlike kemikaalide kampaaniat tarbijaühingute pöördumiste kaudu ja pöördume siinjuures kõikide aktiivsete tarbijate poole - ka Teie saate kaasa aidata  laste tervise kaitsmisel ja tootjate mõjutamisel." (Taotluse blankett)
 
Õiguse niisugusteks pöördumisteks annab kemikaalide kasutust reguleeriva määruse REACH (EÜ nr 1907/2006) Artikkel 33, milles on sätestatud, et igal tarbijal on õigus küsida tarnijalt, kelle tarnitav toode võib sisaldada väga ohtlikku ainet kandidaatainete loetelust kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, informatsiooni tootes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta.  Küsige müüjatelt, parem kui kirjalikult, kas mänguasi või mõni muu toode, mida soovite osta, sisaldab väga ohtlikeks aineteks identifitseeritud aineid. Nad peavad Teile 45 päeva jooksul vastuse andma.

Kahjuks on seda infot kohustuslik märkida ainult teatud ohtlike ainete puhul. Kuid mida rohkem on meid, tarbijaid, kes esitavad spetsiifilisi küsimusi, seda kiiremini muudavad tootjad oma tootepoliitikat. Seega olge aktiivsed ja küsige. Nii aitate kaitsta laste tervist.
Head lastekaitsepäeva!

Rohkem teavet:


1) Tartu Linnavalitsuse Kodanike Euroopa Sõpruslinnade meetme projekti "Ohutu jätkusuutlik kodanike ühiskond" raames valminud käsiraamat "Ohtlikud kemikaalid tarbijatoodetes"   http://www.tartutarbija.ee/images/pdf/Kasiraamat_Ohtlikud_kemikaalid_tarbijatoodetes.pdf

2) http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2012/02/Artikkel-33-voldik_veeb.pdf 

3) http://www.thinkbefore.eu/suurimat-ohutusprobleemi-pohjustavad-tarbekaupades-sisalduvad-kemikaalid/


4) Järelevalve mänguasjade ja laste hooldusvahendite üle:

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/Tooteohutus_2015.pdf

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/Tooteohutus_2014.pdf

 

Lisainfo:  
Tiiu Müürsepp
Tarbijate Koostöökoda
juhatuse esimees
 53006193

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!