' Õigus õiguse vastu

Saime mureliku tarbija kirja.

Olen tarbija, kes külastas oma kodupoodi. Selleks on tavapärane market, kus umbes 50 töötajat. Olen kuulnud, et selles ettevõttes ei peeta lugu vaktsineerimisest töötajate hulgas. Olin selles suhtes skeptiline.

06.04.21, käisin poes oma oste tegemas. Kahjuks kuulsin kassas mulle järgnenud ostja ja kassapidaja vahelist vestlust:

 – kas oled vaktsineeritud, küsis ostja,

- ei, vastas kassapidaja – ma ei vaktsineeri ega teegi seda, sest meie töötajate hulgas on enamus, kes ei ole huvitatud vaktsineerimisest

Mina kui tarbija, ma vajan teadmist ja kindlust, et poeskäik on ohutu. Kuidas on eesliinitöötajal võimalik sellise suhtumisega oma tööd teha? Me keegi ei tea, kes on viirusekandja või ka sümptomiteta haige, nii jagatakse haigust teistele.

Olen teadlik väitest, et igal inimesel on õigus ise otsustada ja end mitte vaktsineerida. Kas tal on aga õigus teisi inimesi võimaliku nakkuse puhul ka nakatada??? Miks on vaktsiinivastaste õigus ülem kui teiste inimeste õigus olla kaitstud???

Arvan, et kõik eesliinitöötajad, kes puutuvad kokku inimestega oma tööalaselt, peavad olema vaktsineeritud ja ei tohi nakkust levitada. Alati on tarbijal võimalik valida teine pood. Antud pood kaotab vähemalt ühe oma püsikliendi.

Leian, et meie riigi valitsus peab sellesse sekkuma ja oma seisukoha ütlema.

 

MTÜ Tarbijate koostöökoda
Pressiteade
1.juunil 2016

Meie lapsed ja lapselapsed puutuvad erinevate allikate kaudu kokku ohtlike kemikaalidega mänguasjade, nahahooldusvahendite, rõivaste, toidu, mööbli jt esemete vahendusel.  Nad on palju tundlikumad kui täiskasvanud, nende immuunsus- ja närvisüsteem on arenemas ning organismi süsteemid mürkidest vabanemiseks ei toimi veel täielikult. Eriti vastuvõtlikud on lapsed hormoonsüsteemi kahjustavatele kemikaalidele, kuna need häirivad keha üldist arengut.

Kuigi Euroopa Liidu mänguasjadirektiiv , mis jõustus 2013.a.juulis, reguleerib ja piirab mänguasjades teatud ohtlike kemikaalide kasutamist, on ohtlikud kemikaalid endiselt lubatud mänguasjade teatud osades ning lubatud kontsentratsioonidest väiksemates kogustes.
Euroopa Liidu määrus kemikaalide ja nende ohutu kasutamise kohta (REACH) ei sisalda spetsiaalseid sätteid mänguasjade kohta, kuid ftalaatide kasutamine mänguasjades on keelatud ning mõnede kemikaalide kasutamist on piiratud nendes mänguasjades, mida laps võib suhu panna. Ainult väga ohtlike kemikaalide sisaldumist toodetes on kohustuslik sildile märkida, kuid see on  kohustuslik märkida  ainult teatud ohtlike ainete korral.

Tiiu Müürsepp, Tarbijate Koostöökoda: "Selleks, et saaksime rohkem kaitsta meie laste ja lastealaste tervist on Tarbijate Koostöökoda koostöös Viljandimaa Tarbijakaitse ühinguga algatanud ohtlike kemikaalide kampaania ning on pöördunud kaupluste juhtkondade poole taotlustega teabe saamiseks toodetes väga ohtlike jt kahjulike kemikaalide kohta.
Alustasime ohtlike kemikaalide kampaaniat tarbijaühingute pöördumiste kaudu ja pöördume siinjuures kõikide aktiivsete tarbijate poole - ka Teie saate kaasa aidata  laste tervise kaitsmisel ja tootjate mõjutamisel." (Taotluse blankett)
 
Õiguse niisugusteks pöördumisteks annab kemikaalide kasutust reguleeriva määruse REACH (EÜ nr 1907/2006) Artikkel 33, milles on sätestatud, et igal tarbijal on õigus küsida tarnijalt, kelle tarnitav toode võib sisaldada väga ohtlikku ainet kandidaatainete loetelust kontsentratsioonis üle 0,1 massiprotsendi, informatsiooni tootes sisalduvate väga ohtlike ainete kohta.  Küsige müüjatelt, parem kui kirjalikult, kas mänguasi või mõni muu toode, mida soovite osta, sisaldab väga ohtlikeks aineteks identifitseeritud aineid. Nad peavad Teile 45 päeva jooksul vastuse andma.

Kahjuks on seda infot kohustuslik märkida ainult teatud ohtlike ainete puhul. Kuid mida rohkem on meid, tarbijaid, kes esitavad spetsiifilisi küsimusi, seda kiiremini muudavad tootjad oma tootepoliitikat. Seega olge aktiivsed ja küsige. Nii aitate kaitsta laste tervist.
Head lastekaitsepäeva!

Rohkem teavet:


1) Tartu Linnavalitsuse Kodanike Euroopa Sõpruslinnade meetme projekti "Ohutu jätkusuutlik kodanike ühiskond" raames valminud käsiraamat "Ohtlikud kemikaalid tarbijatoodetes"  

http://www.tartutarbija.ee/images/pdf/Kasiraamat_Ohtlikud_kemikaalid_tarbijatoodetes.pdf

2) http://www.thinkbefore.eu/wp-content/uploads/2012/02/Artikkel-33-voldik_veeb.pdf 

3) http://www.thinkbefore.eu/suurimat-ohutusprobleemi-pohjustavad-tarbekaupades-sisalduvad-kemikaalid/


4) Järelevalve mänguasjade ja laste hooldusvahendite üle:

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/Tooteohutus_2015.pdf

http://www.terviseamet.ee/fileadmin/dok/Kemikaaliohutus/tooted/Tooteohutus_2014.pdf

 

Lisainfo:  
Tiiu Müürsepp
Tarbijate Koostöökoda
juhatuse esimees
 53006193

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!