Perioodiline sisuteenus mobiilis 

Meie poole on viimastel aastatel pöördutud palju kordi probleemiga ootamatult tarbija mobiiltelefoni arvele lisanunud makse pärast.  Seejuures tarbijad väidavad, et nad ei ole midagi tasulist tellinud.

 

Mis on perioodiline sisuteenus

Perioodiliseks sisuteenusteks on perioodilise, iganädalase või kuutasuga teenused – uued mobiilisisud:. helinad, taustapildid  jne., mis  saadetakse teatud firmade poolt näiteks kord nädalas teenusega liitunutele.

 

 Kuidas on võimalik, et inimene on tellinud perioodilist  sisuteenust?

Meelelahutuslikke sisuteenuseid reklaamitakse ajakirjade, ajalehtede, televisiooni ja internetiportaalide kaudu. Internetis näiteks surmatesti, IQ-testi, mitmesuguste auhindade loosimiste, kinkekaardite  võitmise  kaudu.

Kui küsimustele on vastatud, tuleb sisestada nõutud lahtrisse oma mobiili number. Seejärel saadetakse sõnumiga tema mobiilile kood, mis tulemuste teadasaamiseks tuleb tal seejärel  programmi sisestada.  Koodi sisestamise hetkest ongi inimene automaatselt liitunud tasulise perioodilise sisuteenusega.

 

Kuidas võib juhtuda selline liitumine tasulise perioodilise sisuteenusega?

Tihti on see toimunud inimese enese teadmiseta, seda eriti eelmistel aastatel, sest informatsioon teenuse tingimuste kohta oli varjatud. See ei olnud mitte inimese vaateväljas, vaid selle nägemiseks tuli  kerimisnuppu päris palju liigutada.  Tarbijakaitseseaduse § 8 (1) kohaselt: Tarbijale teenust pakkudes või vahetult enne teenuse osutamist teavitab kaupleja tarbijat teenuse müügihinnast.

Kuid see on toimunud ka inimese enda tähelepanematuse töttu, sest ta ei ole pööranud tähelepanu ega lugenud väikeses kirjas olnud infot pakutava teenuse kasutamise tingimuste kohta.  Oluline on pöörata  tähelepanu  sellele, kas tellitava toote eest nõutakse tasu ühekordselt või on tegemist nn meelelahutusliku klubiga, mille eest tarbija telefoniarvele lisandub igal nädalal teatud konkreetne summa.

Mobiilihelinate, -mängude ja taustapiltide tellimiseks piisab enamasti vaid SMSi saatmisest, sealjuures ei märka tellija tihtipeale teenuse tingimusi ning ühe helina, pildi, mängu vms tellimise asemel liitub ta enese teadmata perioodilise sisuteenusega. Siis saab inimene kord nädalas kas helinaid, taustapilte, uudiseid vms- mida teenusega liitumisel on  lubatud talle saata ja selle eest tuleb tema telefoniarvele iganädalane lisatasu.

 

 Kui inimene väidab, et ta pole kusagile oma mobiili numbrit sisestanud

Juhul, kui inimene pole oma telefoninumbrit kuhugi sisestanud ega enda teada millegagi liitunud, tuleb tal pöörduda oma operaatorfirma poole ning selgitada välja, mis ajahetkel ja kellega liitumine toimunud on. Mõnikord on teenuse tellijaks olnud mobiiliomaniku sõber, laps või muu pereliige.

Kui aga kõnearvestus tuvastab liitumise, siis tarbijal pole õigust esitatud arve maksmisest loobuda. Seda muidugi eeldusel, et teenuse tellimisel olid tarbijale nähtaval kohal esitatud selle tingimused ning info liitumise kohta.

 

 Kuidas loobuda perioodilisest sisuteenusest?

Kui tarbija on avastanud, et on enese teadmata mõne sellise meelelahutusliku klubiga liitunud, tuleb tal viivitamatult selline sisuteenus lõpetada. Perioodilisest sisuteenusest loobumiseks tuleb saata “STOP” sisuga sõnum samale numbrile, millelt teenus tellitud sai.

Inimesed on helistanud ka teenusepakkuja infonumbritel  ja nõudnud teenuse lõpetamist. Teenus on lõpetatud, kuid seejuures on  inimesed tihti saanud ebameeldiva kohtlemise osaliseks venekeelse aktsendiga klienditeenindaja poolt. Küllaltki tihti ei ole neid ka teavitatud eritariifse telefononikõne hinnast.

 

 Mida teha, et perioodilise sisuteenuse reklaamis oleks tingimused nähtavamal?

Kuna probleeme ja küsimusi perioodiliste sisuteenustega on laekunud tarbijaühenduste nõustajatele ja Tarbijakaitseametile viimastel aastatel üha rohkem on Tarbijakaitseamet otsimas efektiivseid lahendusi nimetatud reklaamvõtete keelustamiseks ning valmis esitama ka vajalikud seadusemuudatuse ettepanekud.

Tarbijakaitseamet on juba korraldanud ühisnõupidamise nii operaatorite kui ka meelelahutusteenuste (helinate, mängude, taustapiltide jms) pakkujatega ning ühe võimaliku lahendusena pakkus Tarbijakaitseamet välja ka juhendi koostamise operaatoritele ja meelelahutusteenuste pakkujatele, kuhu saaks koondata kõik nõuded ja soovitused, millest teenusepakkujad peaksid lähtuma. Juhend peaks valmima lähiajal..

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!