Euroopa Tarbijate Nõuanderühm – (European Consumer Consultative Group –ECCG) on Euroopa Komisjoni jaoks üks  foorumeid, mille kaudu komisjonil on võimalus konsulteerida tarbijakaitsealastes küsimustes liikmesriikide vabatahtlike  tarbijakaitseorganistasioonidega.

Nõuanderühma arutelud põhinevad komisjoni arvamustaotlusel. Foorumil üldiseks aruteluks on teemad, mis käsitlevad tarbija huvisid või tarbijahuvide aspekte teiste õigusaktide väljatöötamisel, rakendamisel. Komisjon saab teavet, tagasisidet kuidas oma tegevuses paremini tarbija huvidega arvestada. Komisjon saab tagasisidet liikmesriikides toimuvast  tarbijaorganisatsioonide seisukohast vaadatuna.

Euroopa Tarbijate Nõuanderühma kuulub: üks tarbijaorganisatsioone esindav liige igast liikmesriigist (28 riiki+Norra, Island) ja üks esindaja igast Euroopa Tarbijakatusorganisatsioonist (BEUC ja ANEC). Rühm kohtub 3 korda aastas Brüsselis. Komisjon korraldab ja juhatab istungeid.

Selle nõuanderühma tegevuse aluseks on Euroopa Komisjoni otsus 2003/709/EC,mida muudetud otsusega 2009/705/EC 14.sept.2009.

Iga rühma liige informeerib istungil arutatud teemadest, küsimustest oma liikmesriigi teisi tarbijaorganisatsioone vastavuses koosoleku protokollis esitatule. Samuti konsulteerib teistega ühise arvamuse edastamiseks komisjonile, kui selleks tekib vajadus.

Iga liikmesriik esitab kandidaadid komisjonile ja komisjon valib kandidaadi seda liikmesriiki esindama 3 aastaks.

Alates 2013. a. teisest poolaastast esindab Eestit Euroopa Tarbijate Nõuanderühmas MTÜ Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus.

 

2013.a. toimus ECCG koosolek 28.oktoobril 2013.a Brüsselis (memo)

2014.a. on toimunud ECCG koosolekud:

 • 12.-13. märtsil Brüsselis (memo)
 • 4.-5. juunil Brüsselis (memo)
 • 19.-20. novembril Brüsselis (memo)

2015.a. on toimunud ECCG koosolekud:

 • 24.-25.märtsil Brüsselis (memo)
 • 7.-8. oktoobril Brüsselis (memo)

2016.a. on toimunud ECCG koosolekud:

 • 13.-14. aprillil Brüsselis (memo)
 • 08.sept Brüsselis (memo)
 • 01.dets Brüsselis (memo)

2017.a. on toimunud ECCG koosolekud:

 • 22. veebruar Brüsselis (memo)
 • 14. juuni Brüssel (memo)
 • 12.-13.oktoober Brüsselis (memo)

2018.a on toimunud ECCG koosolekud:

 • 23. jaanuar Brüssel (memo)
 • 15.-16.mai Brüssel (memo)
 • 23.-24. oktoober Brüssel (memo)

2019.a on toimunud ECCG koosolekud:

 • 03. aprill Bukarest (memo)
 • 26.-27. juuni Brüssel (memo)

Koosolekutel arutatud teemade kohta on koostatud kokkuvõtted, mis on edastatud või kättesaadavaks tehtud ka kõigile Eesti tarbijaorganisatsioonidele, samuti Tarbijakaitseametile ning samuti on edastatud koosolekul esitatud presentatsioonid (kui komisjon on pidanud neid vajalikuks edastada).

Kui kellelgi on huvi tutvuda koosolekute originaalsete materjalidega, saab seda teha aadressil. Kui aadressil valida vasakul Our Partners, leiab info ECCG kohta ja vasakul Related Documents alt leiab päevakava ja muud materjali.

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!