Kõik me puutume tarbijatena kokku jäätmekäitlusega. Alanud on selleaastane heakorrakuu. Sellepärast toome siinkohal antud teemaga seonduvat  infot.

Oleme kokku puutunud probleemiga – eelmisel aastal oli võimalik kirjalikul etteteatamisel vedajale vajadusel mõni veokord vahele jätta. Nii ei tekkinud ka tühisõitu ega tühisõidu eest arvet. Sel aastal seda aga ei võimaldata rohkem kui 1 kord aastas. Uurisime asja Tartu Linnavalitsusest ja saime vastuseks, et jah, õigust prügiveost vabastust saada ei ole. Tuleks siis kinnistu omanikul tellida väiksem konteiner.

Toome siin ära info linna kodulehelt:

Tartu linn jaguneb neljaks jäätmeveopiirkonnaks:

1) piirkond 1 - Tähtvere, Veeriku, Supilinna, Vaksali, Kesklinna ja Karlova linnaosad;

2) piirkond 2 - Maarjamõisa, Tammelinna,  Ränilinna, Variku, Ropka ja Ropka tööstuse linnaosad;

3) piirkond 3 - Annelinna linnaosa II osa ja Ihaste linnaosa. ;

4) piirkond 4 – Raadi-Kruusamäe,  Ülejõe,  Jaamamõisa linnaosa ja Annelinna I osa.

Aadressipõhiselt saab jäätmeveo piirkondadega tutvuda Tartu linna kaardiserveris

(jäätmete kogumise punktid -> jäätmeveo veopiirkonnad).

 

Korraldatud jäätmeveo konkursid

Jäätmevedajate leidmiseks on linn korraldanud avalikud konkursid. Alates 01. juunist 2016.a veavad Tartus segaolmejäätmeid:

  1. piirkond OÜ Ekovir
  2. piirkond AS Eesti Keskkonnateenused
  3. piirkond AS Ragn-Sells
  4. piirkond AS Eesti Keskkonnateenused

Kontaktid:

AS Eesti Keskkonnateenused - Tähe 108, tel. 738 6700, 1919;

AS Ragn-Sells - Sepa 26,  tel. 15 155;

OÜ Ekovir - klienditeenindus aadressil Raua 22 avatakse enne veo käivitumise tähtaega.

 

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeliigid

Segaolmejäätmed

Segaolmejäätmete kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist ja haisu teket, kuid mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul. Kümne ja enama korteriga elamu segaolmejäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada vähemal kord kahe nädala jooksul.

 

Paber ja kartong

Elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 5 ja enam korterit ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus vanapaberit tekib üle 25 kg nädalas, peab olema vanapaberi kogumiseks eraldi kogumismahuti. Muul juhul tuleb vanapaber koguda liigiti ning viia jäätmejaama või selleks ettenähtud kogumispunkti või paigutada eraldi kogumismahuti ning anda üle asjakohast jäätmeluba omavale isikule.

Vanapaberi kogumismahutit peab tühjendama sagedusega, mis väldib selle ületäitumist, 5 ja enama korteriga elamu puhul mitte harvemini kui kord nelja nädala jooksul.

 

Biojäätmed

Elamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus on 10 ja enam korterit, ning mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistul, kus biojäätmeid tekib üle 80 liitri nädalas, peab olema biojäätmete kogumiseks eraldi kogumismahuti. Muul juhul tuleb biojäätmeid võimalusel koguda liigiti ning kompostida nõuetele vastavalt samal kinnistul või anda üle asjakohast jäätmeluba omavale isikule. Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid võib viia jäätmejaama. Jaemüügikohas, toitlustusasutuses ja toiduainetetööstuses tekkivad biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed tuleb koguda liigiti ning anda üle asjakohast jäätmeluba omavale isikule.

Biojäätmete kogumismahutisse võib panna tahkeid biolagunevaid köögi- ja sööklajäätmeid ning biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid. Biojäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse lahtiselt või biolagunevas jäätmekotis või paberkotis. Biojäätmete kogumismahutisse ei tohi panna vedelaid ja kompostimiseks kõlbmatuid jäätmeid.

Biojäätmete kogumismahutit tuleb tühjendada üks kord nädalas.

NB! Pakendijäätmete vedu ei kuulu korraldatud olmejäätmeveo alla.

Pakendijäätmete vedamist saab jätkata siiani sellega tegelenud ettevõte, Tartu 1. jäätmeveopiirkonnas näiteks Ragn-Sells AS.

Tartu linna jäätmeinfo https://www.tartu.ee/et/jaatmeinfo

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!