Euroopa Liidu programmi „Euroopa kodanike jaoks“ toetusel.

Programm „ Euroopa kodanike jaoks“ toetab mitmesuguseid tegevusi ja organisatsioonide edendamist aktiivseks Euroopa kodanikkonnaks. Aktiivsete Euroopa kodanike tegevus toob kokku kohalike kogukondade inimesi üle Euroopa, et jagada ja vahetada kogemusi, arvamusi ning väärtusi, õppida minevikust ja ehitada tuleviku tarbeks.

Projekt „Kaitsetumate tarbijate teadmiste suurendamine energia efektiivsusest“ on juhitud spetsiaalse programmi meetmega „Tihedalt ühendatud linnade võrgustik“. Tihedalt ühendatud linnade võrgustik põhineb kodanike vabatahtlikul panusel, kohalike ametiasutuste ja kohalike ühenduste koostöös. Programmi tingimused nõuavad kohaliku võimuorgani heakskiitu. Selle projekti on heaks kiitnud Riia Linnanõukogu Energia Agentuur.

Programm „Euroopa kodanike jaoks“ edendab kogemuste vahetust erinevates ühist huvi pakkuvates küsimustes, tõstes seeläbi teadlikkust konkreetsete lahenduste leidmisteks Euroopa tasandil. See programm tagab unikaalse võimaluse õppida kodanike igapäevaelust teistes Euroopa riikides, rääkida nendega ja arendada nendega sõprussuhteid.

2010. a. viidi läbi Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt toetatud projekt „Loodusliku ja taastuvenergia kasutamine Rootsis, Lätis ja Eestis, parimate praktikate vahetus“. Selle projekti lõpus oli projekti partneritel idee jätkata projekti korraldades taastuvenergia küsimustele pühendatud külaskäike ja koolitusseminare,

Vastavalt programmi „Europa kodanike jaoks“ peamisele eesmärgile taastuvenergia teema saab käsitletud edasi käesoleva programmiga.

 

Projekti peamiseks eesmärgiks on  anda informatsiooni ja teadmisi Läti, Eesti, Leedu ja Rootsi kaitsetumatele tarbijatele energiatõhususe küsimustes, et kasvatada nende teadlikkust.

Euroopa Liidu 3.ndas Energiapaketis on määratletud, kes on  EL „kaitsetumad tarbijad“. Antud projektis on kaitsetumateks tarbijateks inimesed maapiirkondadest, pensioniealised inimesed, töötud inimesed ja töötud noored inimesed.

Kaitsetumate tarbijate valimise põhjuseks oli kõrge töötuse määr Balti riikides. Paljud majapidamised elavad või on lähedal energiapuudusele.

Probleem tõenäoliselt suureneb lähiaastatel seoses tõusvate energiahindadega ja majandusliku langusega. Seetõttu parimad näited taastuvenergiast nii era- kui ka avalikus sektoris peavad olema ringluses.

Projekti alguskuupäev 01/06/2011, projekti lõppkuupäev 31/03/2012

Projekti juht: Läti Tarbijakaitse Liit

Projekti partnerid:

1) Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus

2) Leedu Tarbijate Instituut

3) Göteborgi Energia/Maa Sõbrad

Projektis on plaanitud kaks meeskonna liidrite koolitust.

a) Tartus juulis 2011 - Taastuvenergia ressursid, kaugküte ja tuuleenergia Eestis. Koostootmisjaam Tartu Fortumi külastamine, Tartu Veevärk settekäitluskompleksi külastamine - http://www.tartutarbija.ee/keskkonnateadlikkus/10-sekts/keskkond/74-tartu-meeskonna-aktiivi-koolitus

b) Göteborgis augustis 2011 - kaugküte/energiatõhusad majad „passiivmajad“/kaugkütte tehas/biogaas autodele ja avalikele bussidele - www.consumerenergy.lv/?q=trainings

Meeskonna liidrite koolitusest osalejad võtavad osa koolitusseminaridest Riias.

Meeskonna liidrite roll on aruteludes osalemine ja teiste osavõtjate konsulteerimine seminaridel käsiteldavates taastuva energia teemades, samuti  projekti järelduste ja tulemuste informatsiooni levitamine.

Projekti kavas on kolm koolitusseminari projekti kohta.

  1. koolitusseminar: „Kliimamuutused ja energia tõhusus“ http://www.tartutarbija.ee/keskkonnateadlikkus/10-sekts/keskkond/75-projekt-i-seminar-kliimamuutused-ja-energia-saeaestmine-suurendamine-energia-efektiivsusest-ii-seminar
  2. koolituseminar: „Kaugküte ja energia kokkuhoid“ http://www.tartutarbija.ee/keskkonnateadlikkus/10-sekts/keskkond/76-projekt-ii-seminar-kuelastasime-energiasaeaestu-keskust
  3. koolitusseminar – „Energia kasutamisest tingitud kahjulikud heitmed. Keskkonna riskid“ http://www.tartutarbija.ee/keskkonnateadlikkus/10-sekts/keskkond/84-projekti-iii-seminar-riias

Koolitusseminaridel osaleb10 inimest Eestist ja Leedust ning 20 inimest Lätist.

Projekti informatsiooni ja peamiste projekti järelduste levitamine:

1) artiklid riiklikes ajalehtedes Lätis (Latvia avize), Eestis (Postimees), Leedus (Lietuvos Rytas)

2) luua link projekti kodulehele igal tarbijaorganisatsiooni kodulehel, vaadake palun

http://www.consumerenergy.lv/?q=projects

http://www.consumerenergy.lv/?q=Energy%20Efficiency%20project

http://www.consumerenergy.lv/?q=trainings

http://www.consumerenergy.lv/?q=seminars

Projekti koduleht sisaldab CD infot, fotosid, faktilist informatsiooni ja videosid meeskonna liidrite koolitustest (Tartu ja Göteborg) ja koolitusseminaridest Riias

3) levitada 10 CD-d LV/EE/LT tarbijaorganisatsioonidele ( CD sisaldab mõlema koolituse (Tartu ja Göteborgi) peamisi järeldusi seoses taastuvenergia vahendite ja vormidega Eestis ja Rootsis ning praktilisi näiteid „passiivmajadest“, biogaasi tootmistehastest, biogaasi autodest ja bussidest)

Kõigi avalike informatsioonide juures peab olema märgitud programmi „Euroopa kodanike jaoks“ nimi (Europe for Citizens) ja logo.

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!