Infopäev biojäätmete käitlusettevõttesse AS Vireen toimus 5. mail 2011. Ettevõte asub Ebavere külas Kaarmaal, Väike-Maarja vallas.

AS  Vireen töötleb loomseid jäätmeid tehniliseks rasvaks, mis on hästi põlev orgaaniline materjal ja lihakondijahuks. Seda kasutatakse soojusenergia tootmiseks.

Loomsete jäätmete käitlusettevõtte juhataja Peeter Maspanov  tutvustas infopäevast osavõtjatele jäätmete käitlusprotsessi ja selgitas loomsete jäätmete käitlemise valdkonda reguleerivate nõuete sisu, mis aitaks nii tootjatel kui töötlejatel leida nõuetekohaseid ja majanduslikult paremini sobivaid lahendusi oma tootmises tekkinud loomsete jäätmete kõrvaldamiseks.

Infopäevast võtsid osa Tallinna Tarbijakaitse Nõuandla ja Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse liikmed.

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!