2012 aastal pöördus tarbija 183 korral meie poole oma probleemide ja küsimustega. Pöördumised jagunesid kolme gruppi: kaubad, teenused, üldised küsimused.

 


 

Kõige rohkem, 45% pöördumistest, oli seotud kaupadega. Kaubagrupid, mille kohta tarbijad nõu küsisid olid väga erinevad. Enim probleeme oli kodumasinatega, mootorsõidukitega ning telefonide ja muude sidevahenditega. Tegu on kolme kõige rohkem kasutatava kaubagrupiga igapäevaelus. Pöördumised olid seotud järgmiste küsimustega: mis on minu õigused, kas ja kui pikalt kehtib garantiiaeg, kuidas kirjutada pretensiooni, kas on õigus nõuda raha tagasi, kas on õigus nõuda ümbervahetamist, kes vastutab halva kvaliteedi eest jne.

 

 

Kodumasinate puhul oli tegu garantiiremondi venimisega üle mõistliku aja (kaks nädalat), korduva remondiga ühe garantiiaja jooksul, usalduse kaotamine remonditud tootesse. Tuli ette ka juhtumeid, kus erinevad pooled ei suutnud leida ühist keelt.

 

Mootorsõidukite puhul esines halba remondikvaliteeti ning ebanormaalselt pikki tähtaegu. Omaette grupi moodustavad kindlasti kasutatud autod. Nende ostmisel tuleb tarbijal olla eriti tähelepanelik, mida aga tihti ei tehta. Tuleb võtta aega ostetava mootorsõidukiga tutvumiseks, küsida ülevaatuse ja diagnostika kohta. Kõik peaks olema dokumentaalselt tõestatud, sest suusõnaline lubadus kehtib seni, kuni mõlemad pooled sellest kinni peavad.

 

Sidevahendid on arenenud suure kiiruga. Sellepärast on väga oluline, et tarbija saaks tootega kaasa kasutusjuhendi eesti keeles. Vajadusel tuleb müüjal ja ostjal kokku leppida aeg koolitusvõimaluste kohta. Ühel sellisel juhtumil oli maaletooja nõus seda ise tegema. Iga sõlmitud leping tuleks tarbijal väga põhjalikult läbi lugeda ja küsimuste korral need ka esitada.

 

Teisel kohal on teenustega seotud pöördumised, 32%. Teenustegrupi eesotsas on universaalteenused, internetikaubandus ning sidevahendi abil sõlmitud lepingud.

 

 

Universaalteenused hõlmavad endas elektri-, kütte-, vee-  ja jäätmekäitluse teenust. Kortermajades tuleb ette just toasooja ning sooja veega seotud probleeme. Need on korteriühistute sisesed asjad, mis on üldkoosoleku otsustega paika pandud. Teine probleemide hulk selles kategoorias on seotud jäätmekäitlusega, kui tarbijal on mitu eluaset või on tal korter ja suvila. Suvilate puhul lisandub ka veel elektriga seotud probleem näitude teatamisest ajal, kui keegi seal ei ole.

 

Internetikaubandus on muutunud väga mugavaks ostlemise viisiks. Ilma laua tagant lahkumata on võimalik tellida endale kõike, mida vaid soovitakse ja unustatakse kontrollida firma tausta, ei veenduta, kas tegu on ikka korraliku firmaga. Siit ka probleemid: kaup ei jõua kohale, kaup on mittekvaliteetne, kaup on puudulikult komplekteeritud, ilmnevad varjatud lisatasud, mida kättesaamisel nõutakse.

 

Väga populaarne on ka sidevahendi abil lepingu sõlmimine. Tihti helistatakse telefonil ja räägitakse väga veenvalt ning kõike paremat lubades tarbijale lihtsalt „auk pähe“. Hiljem hakkab tarbija rahulikult mõtlema, vaagima, nõu pidama lähedastega ja leiab, et tegelikult talle seda ostu/teenust vaja ei ole. Otsuseid tehakse emotsioonide ajel ja see ei ole alati õige. Samuti saab lepinguid sõlmida internetis.

 

Kolmas valdkond hõlmab üldiseid küsimusi, mida oli 23% väga erinevatel teemadel meie igapäevaelust. Küsiti infot pretensioni kirjutamise ja garantii kohta,  meie asukoha ja lahtioleku aegade, TKA kontaktide, tasuta juriidilise nõustamise kohta. Helistajateks oli ka küllalt palju tarbijaid, kes leidsid vajamineva info meie kodulehelt, aga tahtsid saada kinnitust selle kohta, et mõistsid loetut õigesti. Pöördujateks ei ole olnud ainult tarbijad vaid ka ettevõtjad-kauplejad, kes on tahtnud teada, kuidas õigesti käituda konkreetses olukorras.

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!