Avalik kiri

Eesti Energia Nõukogule

Eesti Energia juhatusele

Konkurentsiameti peadirektorile

14.03.2013

 

Ühiskonna ja väiketarbija huvid ning avatud elektriturg

 

 

Elekter on tänapäeval samasugune esmatarbekaup nagu toit ja vesi. Seega on see vajalik kõigile ühiskonna liikmetele. Valdav osa Eesti ühiskonna liikmetest soovib tulla eluga toime iseseisvalt, mitte kasutada sotsiaaltoetusi või heategevuse abi.

 

Pöördume Teie poole ühe sooviga paljude väiketarbijate nimel.

Eesti suurettevõte Eesti Energia AS on edukas ja kindlasti jätkab ta ka avatud elektriturul edukalt. Meil on ettepanek , et Eesti Energia AS arvestaks oma toodete hinnakujundamisel rohkem ühiskonna ja tarbijate huvidega.

Kindlasti iga äriettevõte peab töötama kasumlikult, kuid võimalikult kõrge kasumi suurus ei saa olla ainus oluline eesmärk. Aeg on juba rohkem arvestada ka Eesti tarbijate huvidega.

 

Esimesed arved avatud elektrituru tingimustel on meil käes. Eriti hämmastasid Eesti Energia esindaja selgitused üldteenuse kõrge hinna kohta  Eesti Päevalehes, 12.02.2013., kus esindaja väidab, et üldteenuse kõrge hinna üheks põhjuseks olevat -…kulutused, mida tehti mitu aastat, et avatud turu reeglite täitmiseks valmis olla ja nüüd need kulutused lisati teeninduskuludesse, kuna enne ei lubanud Konkurentsiamet seda kuludesse kanda (kas kulud õhus? ,ebaloogiline!). Majandusaasta aruannet tehakse igal aastal. Siit järeldame, et avalikkust püütakse eksitada, puudub mõistlik alus nii kõrgele hinnamarginaalile.

 

Täname, et Konkurentsiamet on võtnud asja uurimisele. Loodame väga, et Konkurentsiamet arvestab mõistlike kulude ja kasumimarginaali kõrval ka ühiskonna huvide faktorit.

 Lõpetuseks lisame, et tunneme heameelt Eesti Energia AS edukast majandus-tegevusest, kuid seda ei ole mõistlik teha nõrgemate ühiskonnaliikmete arvel – arvestagem rohkem väiketarbijate huvide ja võimalustega Eestis.

Kindlasti ei toimi tänapäeval ka avatud elektriturul väiketarbija jaoks konkurents selle klassikalisel kujul. Samuti on normaalne kui Eesti tarbija eelistaks igati oma kodumaist tootjat/müüjat – see on kõigile parem

 

Tarbijaühingute:

Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse,

Tallinna Tarbijakaitse Nõuandla,

Saaremaa Tarbijakaitse Ühingu

nimel

Tiiu Müürsepp

Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse juhatuse esimees

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!