Säästev tarbimine - arhiiv

4.detsembril 2013.a Rahvusraamatukogu väikeses saalis toimunud elektrituru teemalisel seminaril sai elektritarbija vastuseid mitmele teda huvitavale küsimusele. Alljärgnevalt on koostatud lühikokkuvõte seminaril räägitust.

 

Elektriturg on küll tarbijale valikuteks avatud, kuid rida muutusi on veel ees.

Nimelt, väiketarbijal on tõesti võimalik müüjat valida. Praegu on  avatud elektriturul juba10 erinevat müüjat, kuid hinnavahed on veel vähe erinevad.

Kui ehitatavad uued ühenduskaablid lähevad tööle – 2014.a Estlink (ühendus Eesti –Soome vahel), NordBalt (ühendus Leedu –Rootsi 2016.a) ja Leedu –Poola ühenduskaabel 2015-2016.a, siis peaksid elektrihinnad stabiliseeruma kogu regioonis.         Järgmisel aastal on siis oodata Eesti elektrihinna ühtlustumist Soome hinna tasemega.

Loota võib, et suuri elektrihinna hüppeid ei tohiks edaspidi tulla.

 

           Võrdlusportaali Energiaturg.ee esindaja ettekandest selgus, et tarbijatel on valida 83 erineva paketi vahel. Vaata aadressil: http://eneriaturg.ee Aasta kestel on elektrimüüjat vahetanud vaid 2% tarbijaid. Käesoleva aasta detsembrikuuks on elektri ostuleping sõlmimata 7% tarbimiskohtadest, nende kohtade omanikud ostavad elektrit üldteenusena. Reeglina on need väga väikese tarbimis-mahuga kohad.

 

  Võib öelda, et valikuvõimalus on olemas, kuid hinnavõidud ja –kaotused on eratarbija jaoks pigem väikesed.

 

Tarbijad, kelle jaoks on oluline kindlustunne ja kodukulude juhtimine, eelistavad siiski fikseeritud hinnaga paketti. Siiski ka siin tasub meeles pidada, et on võimalik küsida personaalset  pakkumist vastavalt Teie tarbimismahule ja te võite saada üldhinnast märgatavalt erineva pakkumise müüjalt.

 

            Lisaks elektrile on arve ka võrguteenuse kohta. OÜ Elektrilevi on võrgu-teenust pakkuv ettevõte, kelle turuosa on 92%. Lisaks pakuvad veel võrguteenust Imatra AS ja VKG Narvas. OÜ Elektrilevi investeerib igal aastal elektrivõrkude uuendamisse. See on pikaajaline ja märgatavaid rahalisi vahendeid nõudev protsess. Kõik vajalikud rahalised vahendid tulevad selleks läbi müüdava teenuse hinna. Elektri toomisel tarbimiskohtadesse tekib võrgus paratamatult (elektri eripära) võrgukadu, mis on tänaseks vaid 5% ülekantavast elektrihulgast ning on saavutanud tehnilise piiri (eriti alla enam seda ei saavat viia; oli 2000.a ca 16%). Plaanis on  2025. aastaks viia 75% võrgust maa alla, siis on ilmastiku mõju olulisest väiksem.

 

Võrguteenuse hinda kontrollib Konkurentsiamet, kes jälgib et teenuse hind oleks kulupõhine ja tulukuse norm ca 6,5-8%.

 Konkurentsiameti (KA) juht M. Ots mainis küsimustele vastates, et  KA peab praegust üldteenuse hinda liiga kõrgeks ja tegeleb selle küsimusega.

 

Majandusministeeriumi asekantsler A.Leppiman kõneles elektrituru arengust ja edasistest tegevustest. Nii piiriülese elektrikaubanduse, taastuvenergia, Euroopa Liidu reeglitest, sealhulgas elektrituru avanemise jätkutegevustest nagu: juurdepääs andmelaole, ühe arve võimalus, elektrimüüjate aus konkurents, hinnavõrdlus-portaalide reguleerimine jm.

Energia teema on päevakorras jätkuvalt ka Euroopa Liidu tasandil. Selle teemaline foorum toimub 16.-17.detsembril Londonis, kuhu on aruteluks kutsutud nii toojate, müüjate, tururegulaatorite kui ka tarbijaühenduste esindajaid.


Seminaril peetud ettekannete lisad:

Märt Ots
 Elektrilevi
Ando Leppiman

Tuletame meelde, et tarbijatel, kes soovivad oma elektrilepingut muuta, tuleb kehtiv leping üles öelda hiljemalt enne 30.novembrit ja uus leping sõlmida enne 10.detsembrit.  Sel juhul hakkab uus leping kehtima 01.jaanuarist 2014

Eesti Energia klientidel on võimalus lepingu automaatseks pikenemiseks. 

Tarbijakaitseamet (TKA), Maanteeamet (MNT) ning Maksu- ja Tolliamet (EMTA) alustasid 28.oktoobril 2013 laiaulatuslikku kuuajalist teavituskampaaniat "Osta kasutatud auto targalt!". Kampaania eesmärk on anda autoostjale praktilist nõu kasutatud autode ostmisel.
Sellele on eelnenud kolme ameti ühised kontrolltegevused kasutatud autode müügikohtades.

4.novembril toimus sel teemal ümarlaud, kus TKA, MNT, EMTA ja Autode Müügi- ja Teenindusettevõtete Liit ( AMTEL), Auto24.ee ning Eesti Liisinguühingute Liidu esindajad arutlesid kasutatud autode turu olukorra ja selle korrastamise võimalikkuse üle. Ümarlaual öeldi ametite juhtide poolt, et kontrollialase koostöö käigus tuvastasid kolm ametit rikkumisi 57%  kontrollitud ettevõtetest. Loe rohkem - TKA 4.11.2013 pressiteade : http://www.tarbijakaitseamet.ee/ametid-kasutatud-autode-turu-korrastamine-eeldab-ka-turuosaliste-panust/  


Lisamaterjale:

Eesti Energia pressiteade 7.novembril 2013:

https://www.energia.ee/et/uudised/-/news/2013/11/07/energiasaast-hoiab-kokku-rohkem-raha-kui-elektripaketi-vahetus

Pressiteates kutsub Eesti Energia  eestimaalasi täitma energiaprofiili, mis aitab igal inimesel selgitada välja kuhu ja kui palju tema kodus energiat kulub.

  Energiaprofiili leiab www.energia.ee/et/energiaprofiil

Elanikkonna teadlikkuse tõstmiseks ohtlikest ainetest alustas MTÜ Balti Keskkonnafoorum koos teiste partneritega ohtlike ainete infokampaaniat kõigis kolmes Balti riigis. Projekti kestus on 1. oktoober 2011 – 31. märts 2015. Lisainformatsiooni projekti tegevuste kohta leiate projekti kodulehelt: www.thinkbefore.eu  

8.novembril  Tallinnas toimunud tarbijaühingute seminaril tutvustas Katrin Juhanson  algavat infokampaaniat, millised on ohtlikud ained tarbetoodetes, miks (ohtlikke) kemikaale tarbetoodetes kasutatakse, millised on nende mõjud  tervisele ja keskkonnale  ning jagas selgitusi ohtlike ainete kohta kodukeemia toodetes       

 

Üldteenus avatud elektriturul

 

Üldteenuse hind jaanuaris 2013 oli 5,84 senti kilovatttunni (kWh)kohta ja veebruaris 5,54 senti/kWh.  Üldteenust tarbivad avatud elektriturul kodukliendid ja väikeäritarbijad , kellede peakaitse on kuni 63 amprit ja kes ei ole jõudnud või ei soovi elektrimüüjat valida.

 

Üldteenuse marginaal oli veebruaris 0,72 senti kWh kohta.

 

 • Eesti Energia (EE) kodulehel on info:  „Üldteenuse müügimarginaal kujuneb tõenäoliselt elektrimüüjate pakkumistest kalimaks. Kuigi üldteenuse klientide teenindamise kulud on müüja jaoks sama suured kui elektrilepingu sõlminud klientidel, tarbivad üldteenusele jäänud kliendid kokku palju vähem energiat kui elektrilepingu sõlminud kliendid. Just see asjaolu muudabki üldteenuse müügimarginaali hinna kallimaks.“

 

Võrdleme www.minuelekter.ee abil muutuva hinnapaketi mõningaid müügimarginaale

Börsihinna marginaal, senti/ KWh

Pakett

0,22

220 Börsihinnaga igakuise ettemaksuga

0,24

220 Börsihinnaga

0,29

EE Muutuv pakett

0,39

Elektrum Börsi Klõps

 

Üldteenuse müügimarginaal 0,72 senti/kWh  on seega tunduvalt kallim kui muutuvate pakettide müügimarginaalid.

 

Soovitame tarbijatel, kellel on veel senini elektrilepingud sõlmimata, seda kindlasti teha .

Selline põhjendus EE poolt (vt  ülalpool EE kodulehe infot) on meie arvates ainult enda huvides kindlustada rahavooge, neile on jäänud  177 364 üldteenuse mõõtepunktiga  tarbijat.  Pöördume vastava avaldusega EE ja Konkurentsiameti poole.

 

 

Kui Te ei valinud elektripaketti eelmise aasta detsembris, siis nüüd kuni 10.jaanuarini on Teil  võimalus  valida elektripaketti, mis hakkab kehtima 1.veebruarist k.a.

 

Võimalusi selleks on mitmeid:  kas otse pöörduda elektrimüüjate poole või kasutades näiteks portaali www.minuelekter.ee abi.  Selles portaalis on tarbijal võimalus näha  kui suur on tema elektri kogukulu kuus   erinevate elektrimüüjate ja erinevate elektripakettide korral.  Elektri kogukulu arvutamiseks kasutatud elektri- ja võrgupaketi tariife saab teada Hinnainfo abil.

 

9.jaanuari seisuga on 4 odavamat elektripaketti  alates 1.02.2013 :

Elektritarbimise tingimused:      Aastane elektritarbimine 2000 kWh

Leping kuni 1 aasta
Fikseeritud hind, 1 tariifne
Võrguteenuse pakkuja Elektrilevi
Võrguteenus  ampritasuta

 

 

energia põhitariif   senti/kWh

220energia

220 garanteeritud alaneva hinnaga ettemaksega    6 kuud

5,79

Elektrum

Pereklõps  8 kuud

5,83

220energia

220 garanteeritud alaneva hinnaga  6 kuud

5,84

Eesti Energia

Kindel  pakett  6 kuud

5,86


Infoallikas  www.minuelekter.ee 9.jaanuaril 2013

 

Märkus :

Eesti Energia elektrienergia kWh (koos käibemaksuga) maksis 2012.a. detsembris  3,78 senti.

Seega on elektrienergia hind vastavalt ülaltoodud tabelile  55% kallim.

 

Kui uurid erinevate müüjate pakkumisi, pööra pakkumiste võrdlemisel peale hinna ka tähelepanu lepingutingimustele (näiteks mis toimub enne lepingu lõppemist, kas tuletakse meelde, lõpeb või pikeneb automaatselt, mis tingimustel pikeneb jne.)

 

 • Kui midagi jääb segaseks, võta telefoni või e-kirja teel kontakti müüjaga ja küsi
 • Oled valmis lepingu sõlmimiseks alles siis, kui oled saanud vastused oma küsimustele
 • Ära torma, uue elektrilepingu pead soovi korral sõlmima enne 10.detsembrit 2012.a.  ja see hakkab siis kehtima alates 1.jaanuar 2013.a.
 • Enne lepingu allkirjastamist tee endale selgeks:
 1. kas ja kuidas on võimalik lepingut lõpetada või pakette vahetada
 2. millal on elektrinäitude andmise aeg ja kuidas seda teha ning mis juhtub siis, kui näit ununeb andmata ( reeglina tuleb näit edaspidi edastada nagu praegu – ehk võrguettevõtjale)
 3. kas saad võrguteenuse ja elektri arve koos või eraldi
 4. millal on arve tasumise aeg  ja mis võib juhtuda siis kui hilined maksmisega
 5. kuidas hakkab ettevõtja riketest ja plaanilistest elektrikatkestustest teavitama
 6. kuidas ja kellele pead teada andma riketest ja elektrikatkestustest ( reeglina teavitada oma võrguettevõtjat)
 7. kuidas ja kellele esitada probleemide korral kaebus

 

Pea meeles,et Sinu võrguettevõtjaga varasemalt sõlmitud leping ei muutu  (näiteks EE tütarettevõtte OÜ Elektrilevi või Fortum jne).

Kui elektri ostmiseks jääb eraldi uus leping sõlmimata, varustab Sind elektriga edasi võrguettevõtja nn üldteenuse kaudu seni kui teed lepingu elektrimüüjaga.

 

UUE elektrimüüjaga pead lepingu sõlmima vähemalt 21 päeva enne kuu vahetust. (näiteks kui tahad mõne elektrimüüjaga liituda 1. veebruarist 2013,  peaksid lepingu sõlmima enne 10.jaanuari 2013.a.  või kui soovid uut elektrimüüjat hakata kasutama 1.aprillist, pead lepingu sõlmima hiljemalt 10. märtsiks).

 

TEADMISEKS

Elektritarbijatel on võimalik näha interneti aadressil: http://andmeladu.elering.ee oma elektritarbimiskohtadega seotud lepinguid ja oma elektritarbimise andmeid möödanikus.

Elektrimüüjatest sõltumatute  portaalide vahendusel on võimalik võrrelda erinevate elektrimüüjate pakette, et teha endale sobilik valik: kas www.energiaturg.ee ,www.elektrihind.ee või www.minuelekter.ee (seisuga 1.nov.2012).

Võibolla on esialgu suvila või suvekodu puhul, kus pole aastaringselt elektritarbimist (reeglina on tarbimine üsna väike) kasutada oma võrguettevõtja poolt pakutavat üldteenust ( kui ei ole elektri tarbimist, pole ka arvet). Seega teha valik alles kevadel.

Kindlasti tead, et elekter on vaid osa (ca 1/3) Sinu poolt makstavast elektriarvest.Seega elektripaketi valikul arvesta, et sinna  lisanduvad võrguettevõtja poolt võrguteenus, taastuvenergia tasu, elektriaktsiis ja lõpuks käibemaks.

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!