16.juunil 2011 algusega kell 16 Tartu Ülikooli Raamatukogu seminariruumis 243


Ettekanded:

1.Tuuleenergia arengud Eestis

                Hannes Verlis hannes.ppt


2. Väiketuulikute kasutamisvõimalused Eestis criss.pdf

                Criss Uudam,  Eesti Tuuleenergia Assotsiatsiooni arendusjuht


3. Kuidas täita kohustus - biokütuste 10% osakaal transpordis 2020.a? annika.ppt

                Annika Päsik,  MKM säästva energia talitluse peaspetsialist


4.  Biogaas autokütusena. Olemasolev olukord ja arengud jaanus.pdf

                Jaanus Tamm, Tartu LV projektijuht


5.  Tartu reoveepuhasti anaeroobne settekäitlus

                Martin Zimmer, Tartu Veevärk AS


6. Küsimused-vastused. Arvamused. Kokkuvõte


 Pildid seminarist

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!