Uudised

KOKKUVÕTE


Uuring on läbi viidud Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse ning Eesti Tarbijakaitse Liidu ühistegevusena.

Uuringu eesmärgiks oli kaardistada olukorda Eestis, kui korrektselt erinevate kauplusekettide kauplused korraldavad nädalasi või ka nädalalõpus soodushinnaga müüdavate kaupade kampaaniaid. Vaatluse alla võeti kaubad, mida ulatuslikult reklaamitakse kas üleriigiliste ajalehtede või spetsiaalsete hinnavihikute (buklettide) vahendusel.

Uuringu tulemusena soovisime saada ülevaate:

  1. kas reklaamitud kaubad on tegelikult kampaania perioodil müügil, kui ei siis, mis põhjusel puudus müügilt;
  2. kas need kaubad on ka tõesti soodsama hinnaga nagu reklaamitud.


Uuring viidi läbi kahel nädalavahetusel, esimene oli 22.-24. november 2013.a. ja teine 6.-8. detsember 2013.a. Vaatluse alla võeti ehk külastati üle Eesti 6 linnas – Tallinnas, Tartus, Paides, Türil, Viljandis ja Jõgeval järgmiste kauplusekettide kauplusi: Maxima, Säästumarket, Selver, Rimi, Konsum, Maksimarket ja Comarketi  kauplusi.


Kokku külastati 76 kauplust ja koostati 290 õiendit. Reeglina külastati ühte ja sama kauplust 2-l nädalavahetusel ja 2-l päeval s.o. 4 korda, et saada ühtlasemat ülevaadet kaupluse töökorrast. Vaatluse alla võttis iga uuringus osaleja oma valikul reklaamitud kaupadest 7 nimetust kaupu, mille müügilolekut kontrollis 2-l päeval järjest.


Järgnevalt on tabelis 1 ja 2 välja toodud kaupluste arv kauplusekettide lõikes, mida külastati ning mitu õiendit koostati. Kokku külastati Tallinnas 27, Tartus 26, Viljandis 11, Paides 5, Türil 3 ja Jõgeval 4 kauplust ning koostati kokku 290 õiendit.

 

 Tabel 1 Kaupluste arv kauplusekettide lõikes

 

Maxima

Säästumarket

Selver

Rimi

Maksimarket

Konsum

Comarket

Tallinn

8

2

6

7

2

2

0

Jõgeva

1

1

1

0

0

1

0

Tartu

7

4

6

1

2

4

2

Viljandi

2

2

2

1

1

3

0

Türi

1

1

0

0

0

1

0

Paide

1

1

1

0

1

1

0

Kokku

20

11

16

9

6

12

2

 

Tabel 2  Õiendite arv kauplusekettide lõikes

 

Maxima

Säästumarket

Selver

Rimi

Maksimarket

Konsum

Comarket

Kokku

Tallinn

30

8

22

28

8

8

0

104

Jõgeva

3

3

3

0

0

3

0

12

Tartu

28

16

24

4

8

12

6

98

Viljandi

8

8

8

4

4

12

0

44

Türi

4

4

0

0

0

4

0

12

Paide

4

4

4

0

4

4

0

20

Kokku

77

43

61

36

24

43

6

 

 

Arvuliselt külastati üle Eesti Maxima X kauplusi 16 ja veel 4 Maxima XX. Selveri kauplusi oli vaatluse all 16, Säästumarketeid 11, Konsumi kauplusi 12, Rimi poode 9 ja Maksimarketi poode 6.


Tabelis 3 on toodud kaupluseketi kohta vaatluseks valitud kaupade (igas poes 7 kaupa) müügiloleku kontrollimisel esinenud puuduste arv üldse (so kas kaup otsas jm) kauplusekettide lõikes erinevates linnades.

Tabel 3 Mitmel korral avastati puudusi koostatud õiendite arvust kauplusekettide lõikes

 

Maxima

Säästumarket

Selver

Rimi

Maksimarket

Konsum

Comarket

Tallinn

4

2

9

6

4

3

0

Jõgeva

3

2

2

0

0

2

0

Tartu

9

7

10

0

0

3

1

Viljandi

0

0

0

0

0

0

0

Türi

1

0

0

0

0

0

0

Paide

1

0

1

0

0

1

0

Kokku

18

11

22

6

4

9

1

 

Seega puudusi leiti 290 läbiviidud kontrollkäigust 71 korral. Valdavalt oli kaup otsa lõppenud, kuna oli olnud palju ostjaid või mõne kaupluse puhul ei toodud kaupa tellitud ajaks kohale. Peab mainima, et valdavalt olid vaatluse alla valitud kaubad kenasti ka viimasel kampaania päeval müügil. Enamasti oli otsa lõppenud soodushinnaga liha või lihatooted, aga otsas oli ka teisi valikus olnud kaupu näiteks toorjuust, taluvõi,  mõnel pool mõni puuviljadest.


Hinnad olid korrektselt esitatud, vaid paaril juhtumil kas puudus hind või see ei olnud õigesti esitatud.


Vaatluse all olnud kauplustes oli kõige enam puudusi (kaup otsas) Selveri keti kauplustes nimelt 61 koostatud õiendist 22 korral mõni kaup puudus müügilt külastuse momendil. Maxima kaupluste puhul oli näitaja järgmine, nimelt 77 koostatud õiendist 18 korral puudus mõni vaatluse alla valitud kaup müügilt. Säästumarketi kaupluste kohta koostatud 43 õiendist oli puudusi 11 korral. Konsumi kaupluste osas koostatud 43 õiendist oli 9 korral mõni valikus olnud kaup otsas ja Rimi kaupluste puhul 36-st 6 korral mõni kaup puudu.


Linnade lõikes oli olukord kõige parem Viljandis, kus kõik vaatluseks valitud kaubad olid külastuse aegadel müügil, samuti väga hea seis Türil, kus ühel korral ja Paides 3 korral oli kaupluse külastuse ajal mõni kaup otsas. Tallinnas (28) ja Tartus (30) oli tunduvalt rohkem selliseid juhtumeid, kus kaupluse külastuse ajal oli mõni kaup otsas või kaupa polnud jõutud välja panna või tellitud kaup polnud veel saabunud jm.


Samuti võib öelda, et reklaamitud ja valikusse valitud kaupade müügiloleku olukord oli märgatavalt parem detsembri kuul tehtud kaupluste külastuste korral võrreldes novembrikuu külastustega. Miks nii, on konkreetset seletust raske välja tuua. Võib-olla valikusse võetud sellised kaubad, võib-olla tellitud kogused suuremad detsembriks, arvestades ostjate suuremat aktiivsust pühade eel.


Kokkuvõtvalt võib väita, et kaupluseketid järgivad häid kaubandustavasid. Kaubad olid kauplustes müügil reklaamivihikus esitatud hinnaga.


Valdavalt olid ka kampaaniakaubad müügil kogu kampaania perioodil. Siiski suurtes linnades nagu Tallinnas ja Tartus esines ca veerandil  juhtudel külastuste üldarvust seda, et mõni juhuvalikusse võetud 7 kaubast puudus müügilt. Siinjuures on selline kõrvalekalle suurte läbimüükide juures üsna mõistlikes piirides. Müügiks pakutavate kaupade valik on lai ja mitmekesine.


Uuring andis hea ja positiivse pildi kauplustes tarbijale pakutavate kaupade valiku ja müügihindade esitluse kohta.

 

16.jaanuar 2014.a.

 

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!