Uudised

Kätte on jõudnud kütteperioodi lõpetamise aeg. Nüüd tuleks tegelda oma elamise küttekollete puhastamise, remondi ja vajadusel ka uue ehitamisega. Sel juhul on sügiseks vajalik töö tehtud ning uus kütmine võib muretult alata. See tegevus tagab igale perele eraldi kui ka naabritele tuleohutu kodu. Igal talvel on kahjuks tuleõnnetusi, mille on põhjustanud katkised, üleköetud või järelevalveta jäetud küttekolded. Tulest alguse saanud õnnetusi on lihtne ennetada, kui oskad ohtu hinnata ning märkad probleemseid kohti.

On selge, et kõik siin maailmas on pidevas arengus, nii ka küttesüsteemid. Sellepärast tuleks igaühel endale selgeks teha, millist kollet ta vajab, millisest materjalist see peaks olema ja millise spetsialisti ta seda tööd tegema valib.

Kütteseadme ehituse planeerimine

Kümme lihtsat sammu, mis hõlbustavad koostööd pottsepaga ja kindlustavad soovitud lõpptulemuse.

 1. KUTSETUNNISTUS

Kontrolli, et teenuse pakkujal on kehtiv pottsepa kutsetunnistus link

 1. PORTFOOLIO

Tutvu pottsepa varasemate töödega. Kas tema portfoolio vastab Sinu ootustele?

 1. VAJADUSED

Selgita koos meistriga, millist kütteseadet vajad. Kas tead ruumi soojavajadust? Kas planeerid abi- või põhikütet?

 1. SOBIVUS KORSTNAGA

Meister aitab kindlaks teha, kas planeeritav kütteseade sobib olemasoleva korstnaga. Vajadusel soovitab sobiliku korstna

 1. PÕLEMISÕHU VAJADUS

NB! Kaasaegsed energiasäästlikud majad võivad vajada tahkekütte toimimiseks täiendavat põlemisõhku.

 1. EHITUSLUBA

Küttesüsteemi ehitus on ehitustegevus, mis vajab kooskõlastamist kohaliku omavalitsusega.

Kütteseadme ja korstna asukoht peavad olema märgitud ehitusprojektil. Sellel vastavalt saab pottsepp koostada küttesüsteemi eskiisi ehk lihtsa joonise. Kirjalikku nõusolekut kohalikult omavalitsuselt peab küsima ehitise omanik, seda pottsepp teha ei saa.

 

   7. .HINNAPAKKUMINE

Küsi pottsepalt kirjalik hinnapakkumine.

    8 . TÖÖVÕTULEPING

Kindlasti sõlmi töö tegijaga leping, kus on kirjas mõlema poole kohustused. Lepingu lisas peab kindlasti olema ehitatava kütteseadme eskiisjoonis, et vältida hilisemaid pretensioon.

Siis on “pilt ees” milles kokku lepiti.

 1. DOKUMENTATSIOON

Ehitatud või paigaldatud kütteseadmele peab pottsepp väljastama dokumentatsiooni ehk ahjupassi ja kasutusjuhendi.

 1. GARANTII

Pottsepp annab ehitatud kütteseadmele vähemalt 2 aastase garantii.

http://www.pottsepad.ee/kuidas-valida-pottseppa/

 

Uued materjalid – vanad materjalid.

Nii remondiks kui ka uue pliidi või ahju ehitamiseks läheb vaja erinevaid materjale. Selleks tuleb kindlasti tellijal endale selgeks teha, mida täpselt ta tahab ja seda pottsepaga arutama. Mõttekas on materjalide valimisel usaldada spetsialisti teadmisi ja kogemust. Internetist võib leida palju infot, aga tihti on see vastukäiv ja ebatäpne. Järgnevalt toome mõned võimalikud näited materjalidest.

 1. Pottsepatäistellis - PTT / 250 x 120 x 65 mm

PTT formaadis tellised sobivad:

peamiselt küttekollete siseseinte, lõõride jt elementide ehitamiseks köetavates ruumides;

olmekorstnate jalgade jt elementide ehitamiseks köetavates ruumides. 

Nähtavad pinnad soovitav lisaks viimistleda, näiteks krohvida. Kasutustemperatuur kuni 700°C. http://wienerberger.ee/toodetest/t%C3%A4istellised

 1. HBO+ šamott

Plastiline ribapressitud šamott

Plastiline järelpressitud šamott

Värvus: punakas kuni punakaskollane

Kasutustemperatuur: 1200°C

Meie HBO+ šamott on spetsiaalselt kahhelahjudele mõeldud. See on šamottide hulgas kõige levinum tähistus. HBO+ šamott on optimeeritud, et saavutada parim vastupidavus veeaurule ja temperatuuride kõikumisele, parim soojakogumine ning soojuse pikaajaline eraldumine.

Selle šamoti töötlemiseks sobib nii murdmine kui märgsaagimine. See on erakordne, sest tavaliselt välistab üks neist meetoditest teise.

Meie soovitame eelkõige HBO+ šamotti.

Pakume HBO+ šamotti tavaformaadis ka järelpressituna või sileda šamotina. Sileda HBO+ šamoti all mõeldakse ribakivisid, millel on erinevalt tavalistest kividest nelja suurima külje pind sile. http://www.kaminakoda.ee/nouanded-ja-soovitused/erinevad-pottsepa-samotid-firmalt-wolfshoher-tonwerke/

 1. Standardšamott Saksamaalt

Wolfshöher Tonwerke RADEBURG

http://www.xnordkaminad.ee/index.php?uid=642_1&module=54&op=5&t_id=4567

Koostas Valli Murel 04.04.17

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!