Consumer Classroom meeskond kohtus 7.-8.aprillil 2016 Pariisis projektile uute impulsside andmiseks

Consumer Classroom www.consumerclassroom.eu/ on õpetajate kogukonna veebileht, kuhu on koondatud  tarbijahariduse materjale kogu Euroopa Liidust koos interaktiivsete ja koostööl põhinevate vahenditega,  mis aitavad õpetajal õpilastega ja kolleegidega õppetunde jagada. Selle veebilehe konsortsiumi koosseisu kuuluvad 4 põhipartnerit Euroopa Liidust ja 26 liikmesriikide esindajat nii hariduslikest kui tarbijakaitse organisatsioonidest.

 

 

7 ja 8.aprillil k.a. korraldas projekt juht Expertise France Pariisis 2 päevase, et vahetada arvamusi ning süvendada innovatiiivsete õppemeetodite mõju Euroopa noorte tarbijateadlikkusele ja  leida uusi digitaalseid võimalusi nendele teabe edastamisel.

Seminar andis samuti võimalusi saada tagasisidet igalt rahvuslikult partnerilt ja  adapteerida projekti järgmisi samme tarbijaharidusepoliiitika rakendamiseks arvestades rahvuslikke erilisusi.

Kohtumise eriline tähelepanu oli  suunatud sellise meeskonna ülesehitamisele, mils võimaldaks osavõtjate suuremat kaasamist,  et kindlustada projekti edu. Consumer Classroom’I kogukond tugevneb kindlasti  sellisest loomingulisest ja dünaamilisest üle-euroopalisest koostöövõrgustikust lähiaastatel.

Rohkem infot: www.consumerclassroom.eu

 

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!