Projekti   voldik 

 

Pressiteade

Tartu raekoja saal

28.juunil  2010

Kahe aasta jooksul on uurimisinstituudid ja tarbijaorganisatsioonid Leedust, Lätist, Eestist, Küproselt ja Tsehhi Vabariigist töötanud Grundtvig õpikoostöö projektis, vahetanud kogemusi kvalitatiivsete uuringute valdkonnas.

Kvalitatiivne uuring tegeleb ühiskonna sotsiaalsete aspektidega ja otsib küsimusi vastustele – miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad, kuidas kujunevad nende arvamused ja suhtumised, kuidas inimesed on mõjutatud sündmustest nende ümber.

 

Tarbijakaitse organisatsioonide töös on tihti vaja läbi viia kvalitatiivseid uuringuid.

  1. Grundtvig õpikoostöö projektis osalesid järgmised partnerid ning nende uuringud olid:
  2. Koolitus-, Uurimistöö-ja Konsultatsioonikeskus (Leedu Vabariik): Välismaal töötamist vahendatavate agentuuride teenuste kvaliteet.
  3. Zemgale MTÜ-de Tugikeskus (Läti): Tarbijate rahulolu E-kaubandusega
  4. Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus (Eesti): Tarbijate probleemid mobiiliteenustega
  5. Euroopoa Generatsioon (Tšehhi Vabariik): Tšehhi teismelised internetis
  6. Uurimistöö ja Konsultatsiooni Instituut (Küpros): Tarbijate toitumisalased harjumused Küprosel

 

Õpikoostööprojekti  tulemusena anti välja Käsiraamat 

 

Renata Baltrimiene Director of  ERCC: „Tarbijaorganisatsioonides on senini läbi viidud ainult kvantitatiivseid uuringuid, kuid kvalitatiivse uuringu abil on võimalik näha tarbijate probleeme sügavuti ja saada infot miks ja kuidas on nad käitunud. See projekt annab teadmisi ja kogemusi tegemaks rohkem kvalitatiivseid uuringuid MTÜ’des.„

 

Tiiu Müürsepp, Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse juhataja: „Meie kvalitatiivse uuringu põhjal saab öelda, et tarbijate problemid mobiiliteenustega saavad alguse Tarbijakaitseseaduse  §8 Teenuse hinna avaldamine, rikkumise tõttu.„

Lisainformatsioon:
Tiiu Müürsepp
Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus
5599 3741

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!