' MASKIDE KASUTAMISEST

Praegu on peamiseks kõneaineks maskikandmise kohustus. Vähe räägitakse aga maski kandmise erisustest. Seda küll mainitakse, aga väga napisõnaliselt. Terviseameti kodulehelt on siiski lugeda pikem selgitus.

Toome siin ära vastava lõigu tekstist:

Maski ei pea kandma või nina ja suud katma:

 • alla 12-aastased lapsed;
 • juhtudel, kui see ei ole tervislike põhjuste (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik;
 • juhtudel, kui see ei ole töö või tegevuse (nt restoranis süües) iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
 • erivajadustega inimesed, nt arenguhäirega inimesed, kes ei ole võimelised nõuete kohaselt maski kandma või ole võimelised endale ise maski ette panema ja eest ära võtma;
 • vaegkuuljast inimese saatja või isik, kes suhtleb inimesega, kellel on suhtlemiseks vajalik lugeda huultelt, lugeda näoilmeid, kes vajab selget kõnet jmt, kui maski kandmine raskendab huultelt lugemist.

Korralduse järgi ei pea meditsiinilist näidustust või muud erivajadust (muuhulgas seda, et maski ei ole võimalik kanda) tõendama eraldiseisva tõendiga. Piisavaks loetakse inimeste ütlusi selle kohta, et neil esinevad vastunäidustused maskikandmisele.

Võib esineda olukordi, kus võib olla oluline, et maski kandev isik selle eest ära võtaks, nt pangas või tervishoiuteenuse saamisel, või apteegis või poes, kui on vajalik tuvastada isiku nägu või vanus, samuti vanusepiiranguga toodete, nt alkoholi, ostmisel.

Maskikandmise kohustus ei laiene avalikes siseruumides olukordadele, kus on tagatud igal ajal rohkem kui kahemeetrine vahemaa teiste isikutega või eraldatus (näiteks klaasiga eraldatud ühissõidukijuhid, ühissõidukis puuduvad teised inimesed jne).

Enne riskirühma kuuluva inimesega kohtumist tuleb veenduda enda nakkusohutuses ning külastamisel tagada ohutus: kanda maski, hoida distantsi ning puhastada käsi ja pindasid.

Kinni tuleb pidada ohutusreeglitest, mis kehtivad koroonaviirusesse nakatunuga koos elamisel, sealhulgas tuleb kanda maski, hoida võimalusel distantsi ja vältida temaga kokkupuudet ning puhastada regulaarselt käsi ja pindasid.

 

Täispikka artiklit loe: https://www.terviseamet.ee/et/maskide-kasutamisest

Allikas: Terviseamet

Projekti   voldik 

 

Pressiteade

Tartu raekoja saal

28.juunil  2010

Kahe aasta jooksul on uurimisinstituudid ja tarbijaorganisatsioonid Leedust, Lätist, Eestist, Küproselt ja Tsehhi Vabariigist töötanud Grundtvig õpikoostöö projektis, vahetanud kogemusi kvalitatiivsete uuringute valdkonnas.

Kvalitatiivne uuring tegeleb ühiskonna sotsiaalsete aspektidega ja otsib küsimusi vastustele – miks inimesed käituvad nii nagu nad käituvad, kuidas kujunevad nende arvamused ja suhtumised, kuidas inimesed on mõjutatud sündmustest nende ümber.

 

Tarbijakaitse organisatsioonide töös on tihti vaja läbi viia kvalitatiivseid uuringuid.

 1. Grundtvig õpikoostöö projektis osalesid järgmised partnerid ning nende uuringud olid:
 2. Koolitus-, Uurimistöö-ja Konsultatsioonikeskus (Leedu Vabariik): Välismaal töötamist vahendatavate agentuuride teenuste kvaliteet.
 3. Zemgale MTÜ-de Tugikeskus (Läti): Tarbijate rahulolu E-kaubandusega
 4. Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus (Eesti): Tarbijate probleemid mobiiliteenustega
 5. Euroopoa Generatsioon (Tšehhi Vabariik): Tšehhi teismelised internetis
 6. Uurimistöö ja Konsultatsiooni Instituut (Küpros): Tarbijate toitumisalased harjumused Küprosel

 

Õpikoostööprojekti  tulemusena anti välja Käsiraamat 

 

Renata Baltrimiene Director of  ERCC: „Tarbijaorganisatsioonides on senini läbi viidud ainult kvantitatiivseid uuringuid, kuid kvalitatiivse uuringu abil on võimalik näha tarbijate probleeme sügavuti ja saada infot miks ja kuidas on nad käitunud. See projekt annab teadmisi ja kogemusi tegemaks rohkem kvalitatiivseid uuringuid MTÜ’des.„

 

Tiiu Müürsepp, Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskuse juhataja: „Meie kvalitatiivse uuringu põhjal saab öelda, et tarbijate problemid mobiiliteenustega saavad alguse Tarbijakaitseseaduse  §8 Teenuse hinna avaldamine, rikkumise tõttu.„

Lisainformatsioon:
Tiiu Müürsepp
Tartu Tarbijanõustamis- ja Infokeskus
5599 3741

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!