Uudised

Tarbijakaitseamet tuletab inimestele meelde, et kui sideettevõtja muudab tarbijaga sõlmitud sideteenuse lepingu tingimusi, siis on tarbijal õigus leping üles öelda, kui ta ei ole muudatustega nõus. Loe pressiteadet Tarbijakaitseameti lehelt

Elektrilevi e-teenindusse sisse logides saab tarbija näha planeeritud arvesti paigaldamise ja kauglugemisele üleviimise aega. Planeeritud aegu uuendatakse jooksvalt ja need võivad muutuda.

Arvesti vahetuse ja kauglugemise toimima hakkamise vahele jääb ajavahemik, mil tuleb näitu edasi teatada. Põhjuseks on see, et enamasti toimub kauglugemisele üleviimine ehk arvesti ühendamine võrguettevõtja infosüsteemidega mitte üksikute arvestite, vaid alajaamade kaupa. Seega viiakse arvestid kauglugemisele alles pärast seda, kui on arvestid vahetatud kõikides majades, mis saavad elektrit samast alajaamast. Ajavahemik arvesti paigaldamise ja kauglugemisele üleviimise vahel võib olla mõnest kuust kuni paari aastani. Kui tarbija arvesti on  kauglugemisele üle viinud, antakse sellest talle  eraldi kirjaga teada.


Lähemalt   https://www.elektrilevi.ee/et/kauglugemine-paigaldamine?showLogin=true

Seoses 13. juunil jõustunud võlaõigusseaduse muudatustega tuletab tarbijakaitseamet meelde, et kui ettevõtja võimaldab tarbijal lepinguga seotud teadete või tahteavalduste edastamiseks või seoses muude lepingu täitmisega seotud asjaoludega endaga telefoni teel ühendust võtta, ei või ta nõuda tarbijalt kõne eest täiendavat tasu. Nii annab teada Tarbijakaitseamet oma pressiteates 07.07.2014.

Tarbijakaitseameti Pressiteade 05.06.2014

Seoses tarbijakaitseameti, maanteeameti, maksu- ja tolliameti ning politsei- ja piirivalveameti tegevusega kasutatud autode turu korrastamisel toimus neljapäeval, 5. juunil ühiskontroll Tartus Raadi kasutatud autode müügipiirkonnas ja Nemm Autokeskuses. Kokku kontrolliti üheksat automüügiplatsi, kõigi kontrollitud ettevõtete suhtes alustati menetlust.

„Sarnaselt möödunud nädalal toimunud Tallinna Kadaka müügipiirkonna kontrolliga vaatasid ametnikud ka Tartus, kas müügikoht on korrektselt tähistatud, kas auto kohta on esitatud nõuetekohane info, kas auto VIN-kood vastab tegelikkusele jms,“ ütles tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja Hanna Turetski.

Tartu politseijaoskonna juhi Kaja Suure sõnul oli politsei- ja piirivalveameti põhiülesanne nelja koostööpartneri korraldatud ühisoperatsioonil kontrollida Tartu automüügiplatsidel asuvate sõidukite VIN-koode ja dokumentatsiooni, et tuvastada manipuleerimistunnustega autod ning välistada nende jõudmine heausksete ostjate koju.

„Lisaks annab taoline operatsioon politseile lisavõimaluse kontrollida sõidukite identiteete ning selle kaudu suurendada varastatud ja teistes riikides tagaotsitavate sõidukite avastamisprotsenti,“ märkis Suur.

„Nii Kadaka kui Raadi müügipiirkonna kontrollimisel märgiti üles kõikide müügil olnud sõidukite VIN-koodid. Sõidukid, mille puhul tuvastati mõni rikkumine või kahtlus päritolu osas, jäävad edaspidi kõrgendatud tähelepanu alla ehk nad saavad nii-öelda märke,“ selgitas maanteeameti lõuna regiooni liiklusvaldkonna juht Raimo Ronimois. „Kadaka müügipiirkonnas said märke esialgu ligikaudu 400 kokku 15 müügiplatsil kontrollitud autot.“

Ronimoisi sõnul pöörab maanteeamet selliste sõidukite registreerimisel suuremat tähelepanu nende päritolule, tehnilisele seisukorrale ja dokumentide õigsusele. „Muu hulgas küsitakse tagasisidet maksu- ja tolliametilt,“ lisas ta.

„Märgistatud sõidukite süvendatud kontrolli tõttu võib märkega auto registritoimingute tegemine võtta aega kuni 30 päeva. Sisuliselt tähendab see seda, et fikseeritud autosid kontrollitakse samamoodi nagu viimasel poolel aastal 2009. aasta ja uuemaid autosid,“ ütles maksu- ja tolliameti kontrolliosakonna juhtivrevident Siim Tamm.

Tartus kontrollisid ametid järgmisi ettevõtjaid: Nemm Autokeskus OÜ, Autotooja OÜ, Hansaauto OÜ, Landolett OÜ, Olgeral OÜ, Crossar OÜ, Rodrigo OÜ, Siksol OÜ, Hansaauto OÜ, Kursor OÜ, Kvaliteet OÜ, Rommy Autoaed OÜ, GSG Motors OÜ, Daamele OÜ, Delaforte OÜ ja FIE Gaido Pallon.

Möödunud teisipäeval, 27. mail kontrollisid ametid Tallinnas Kadaka müügipiirkonnas RK Auto OÜ, Reviv Auto OÜ, X-Drive Auto OÜ, Danlor OÜ, Dalinger Auto OÜ ja Markest Baltic OÜ automüügiplatse ning aadressidel Kadaka tee 167/169, Kadaka tee T6 ning Kadaka tee 187b asuvaid platse, mille omanike taust on väljaselgitamisel. Lisaks on väljaselgitamisel veel nelja kontrollitud ettevõtte taust. Kontrolliti ka Merisaare Autod OÜ müügiplatsi, kuid seal müüdavad autod märkeid peale ei saanud, kuna kontrolli ajal tuvastasid ametid seal vaid pisipuudusi.

Tallinna ühiskontroll toimus ainult valitud autoplatsidel, kus võis kahtlustada puudusi kasutatud autode müümisel. Ametid ei külastanud Kadaka piirkonnas neid ettevõtteid, kelle senine tegevus ei ole andnud alust koheseks kontrolliks. Piirkonna müügiplatside edasine tegevus on kõrgendatud tähelepanu all ning probleemide ilmnemisel toimuvad sarnased ühiskontrollid ka teistel platsidel.

Lisamaterjalid:

Ohtlike kemikaalide alane seminar Tartu Reumaühingu liikmetele

20.mail esinesid TINK ühingu liikmed Tiiu Müürsepp ja Valli Murel ohtlike kemikaalide alaste ettekannetega Tartu Reumaühingu seminaril, kus osavõtjaid oli üle 80.
Ettekanded tekitasid kuulajates elava huvi, küsimusi ja kommentaare oli palju.

Tiiu ettekanne -  Ohtlikud kemikaalid tarbijatoodetes- kodukeemia tooted
Valli ettekanne - Juukse- ja nahahooldus- ohud ja võimalused

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193, +372 5845 2323
E-post: tartutarbija@gmail.com, tiiu.muursepp@ut.ee
EenetLeia meid Facebookist!