Uudised

EL tarbija nõustamiskeskuse pressiteade

Sel nädalal tähistab kümnenda tegevusaasta täitumist tarbijakaitseameti koosseisus tegutsev Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskus, mis lahendab tarbijate piiriüleseid kaebusi. Kümne tegevusaasta jooksul on nõustamiskeskusesse pöördunud tarbijate arv enam kui viiekordistunud.

Nõustamiskeskus kuulub üleeuroopalisse võrgustikku ECC-Net (European Consumer Centres Network), mille on ellu kutsunud Euroopa Komisjon. Keskuse eesmärk on lahendada piiriüleseid tarbijakaebusi ning aidata seeläbi kaasa siseturu tõhusamale toimimisele. ECC-võrgustiku keskused asuvad kõikides liikmesriikides, Norras ja Islandil ning Eestis tegutseb vastav keskus Tarbijakaitseameti osakonnana. Aastas pöördub keskuse poole abi saamiseks täna ligi 1000 tarbijat. Üle Euroopa on võrgustiku poole pöördujate arv üle 80 000 aastas.

Nõustamiskeskuse pakutavate teenuste hulka kuulub tarbijate juriidiline nõustamine nende õigustest EL-s, tarbijate piiriüleste kaebuste menetlemine, vajadusel tarbija kaebuse vahendamine teises liikmesriigis asuvasse kohtuvälisesse menetlusorganisse või nõustamine piiriülese kohtumenetluse võimalustest. Keskuse teenused on tarbijatele tasuta.

Kümne tegevusaasta jooksul on eestimaalaste igapäevaste ostude hulgas jõudsalt kasvanud nii piiriüleste tehingute osakaal kui ka nõustamiskeskusele esitatud kaebuste arv. Eelkõige soosib piiriüleste ostude kasvu EL-s järjest enam ühtlustuv seadusandlus seoses tarbija õiguste ning müüja kohustustega. Samuti ettevõtjate poolne valmisolek tooteid ja teenuseid piiriüleselt müüa. „Piiriülesed tehingud, eriti internetikaubandus, muutub Eesti tarbijale järjest kättesaadavamaks, pakkudes laiemat kaubavalikut ning soodsamaid hindu. Samas muutuvad tehingud ka keerulisemaks, näiteks tuli hiljuti lahendada Eesti tarbija kaebust, kes tellis kaupu Sloveenia e-kauplusest, makstes kaupade eest Itaalias registreeritud äriühingule, misjärel kaup saadeti tarbijale hoopis Hiinast ning probleem tekkis saadetise kinnipidamisel Leedu tollis,“ kirjeldab keskuse igapäevatööd nõustamiskeskuse juhataja Kristina Vaksmaa.

Kõige rohkem piiriüleseid kaebusi laekubki seoses internetis tehtud ostudega, mis on kõige kättesaadavam ja levinum piiriülese tehingu vorm. Reisijate õigused, eelkõige lennureisija õigused ja auto rentimisega seonduv, on samuti sagedaseks kaebuse põhjuseks. Kuigi nõustamiskeskused lahendavad piiriülest ostu puudutavaid vaidlusi, on tarbijal võimalik abi saamiseks esitada kaebus oma emakeeles ning koduriigist lahkumata.

Lisaks selgitav artikkel piiriüleste ostude teemal. Loe siit!

Kristina Vaksmaa
Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja
Tarbijakaitseamet
Telefon:  510 1729

Äsja valminud üleeuroopaline uuring näitas, et tarbijail tasub välismaalt ostes olla tähelepanelik, sest tarbijate õigused ja kauplejate kohustused puudusega kauba korral võivad Euroopa Liidu riikides oluliselt erineda. Loe lähemalt ECC-Net lehelt.

Tarbijakaitseamet pöörab tarbijate tähelepanu ja tuletab ettevõtjatele meelde, et telefoni teel sõlmitud leping on tarbija jaoks siduv alles siis, kui ta on oma tahet kauplejale kinnitanud kirjalikult.

Telefoni teel pakuvad ettevõtjad tarbijatele näiteks ajalehtede ja muu kirjanduse tellimist, toidulisandeid, keeleõppematerjale jmt. Loe Tarbijakaitseameti pressiteadet siit.

Pühapäeval, 15. märtsil on ülemaailmne tarbijaõiguste päev. Vahetult enne tarbijaõiguste päeva valmis uuring, millest selgus, et võrreldes 2012. aastaga on Eesti tarbija teadlikum oma tarbijakaitsealastest õigustest ning see tendents paremuse poole on olnud püsiv. Uuringust lähemalt loe siit.

Tarbijakaitseamet rääkis esmaspäeval, 10. novembril toimunud e-kaubanduse teemalisel paneeldiskussioonil turuosalistega e-kaubanduse olukorrast ja e-äris esinevatest probleemidest, leides, et just usaldus on e-kaubanduse võtmeküsimus ning et e-kauplejate usaldusväärsuse kasvu eeldus on ennekõike korrektsus koduõuel. Loe täpsemalt Tarbijakaitseameti pressiteadet.

Mõned faktid läbiviidud uuringust

MTÜ Tarbijate Koostöökoda
Tel: +372 5300 6193 (info), +372 5845 2323 (nõustaja)
E-post: tartutarbija@gmail.com
EenetLeia meid Facebookist!